Extrakce zubů moderními technikami

15. listopadu 2018

V teoretické části seznámení s extrakčními kleštěmi PHYSICS FORCEPS, možnosti použití, srovnání s konvenčními extrakčními kleštěmi a nástroji. V praktickém workshopu ukázka práce s kleštěmi PHYSICS FORCEPS LIVE na různých typech pacientů, technika extrakce a vyzkoušení práce s kleštěmi na modelech,

Detaily

Konzervativní parodontologická léčba

30. listopadu 2018

Konzervativní parodontologická léčba, 15-ti leté zkušenosti s dlahováním zubů … pokračování …

Detaily

HUFA Univerzita 2018

Vážení přátelé, do rukou se Vám dostává nová brožura, která shrnuje veškeré naše aktivity v oblasti vzdělávání, které jsme pro Vás – lékaře, laboranty, dentální hygienistky a asistentky připravili. Je nám velkým potěšením, že se s Vámi můžeme již celou řadu let pravidelně

Detaily