Popis projektu

Před vytvořením projektu byla provedena analýza strategie společnosti, která byla zaměřena na možnost zlepšení se prostřednictvím vzdělávání,  a na základě jejich výsledku byl vytvořen tento projekt, který má napomoci posílit postavení firmy HU-FA DENTAL a.s. v současné makroekonomické situaci prostřednictvím zvýšení znalostí a dovedností jejich zaměstnanců a efektivnějším využitím dostupných lidských zdrojů. To povede k celkové stabilitě stávajících pracovních míst, jež společnost vytváří, stejně tak jako možnosti vytvoření nových, které  HU-FA DENTAL a.s. plánuje.

Zaměstnanci na řídících pozicích se zúčastní vzdělávacích aktivit, které významně napomohou k systematičtějšímu přístupu k lidským zdrojům. Pomohou manažerům nastavit funkční motivační systémy a nalézt možnosti dalšího zlepšení využití zaměstnaneckého potenciálu.

Zaměstnancům na nižších pozicích se dostane vzdělání v oblastech počítačové gramotnosti, obchodních a nákupních dovedností, obsluhy konstrukčních a měřících softwarů, ale také měkkých dovedností. Školící aktivity budou zajištěny externím dodavatelem na základě výběrového řízení.

Cíle projektu

Cílem našeho projektu je zvýšení adaptability pracovníků a konkurenceschopnosti firmy.Vzdělávání povede k rozšíření odborných znalostí a kompetencí pracovníků na všech úrovních, čímž dosáhneme zvýšení jejich adaptability a uplatnitelnosti nejen v naší společnosti, ale současně také na trhu práce.

Cílové skupiny

- Top management
- Pracovníci v oblasti administrativy, logistiky a obchodu
- Obchodníci
- Ostatní zaměstnanci
- Vybraní zaměstnanci

Průběh

Klíčové aktivity pro vzdělávání zaměstnanců Hu-fa Dental a.s. :

1. Vzdělávání TOP managementu:

- MODERNÍ METODY ŘÍZENÍ
- MOTIVACE LIDÍ, HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ
- KONFLIKTNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVITA
- PŘÍPRAVA A VEDENÍ PORAD

2. Pracovní strategické workshopy:

Workshopy budou realizovány v sídle společnosti a budou podle tématu probíhat interaktivní formou. Účastníci budou mít možnost diskuze a aktivního zapojování. Součástí kurzů bude zpětná vazba s doporučením dalšího rozvoje. Dle potřeb bude využívána didaktická technika

3. Efektivní komunikace zaměstnanců:

- VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACE
- KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, KRITIKA
- TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
- ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVITA

Kurzy budou podle tématu probíhat interaktivní formou s využitím videokamery a hraní scének. Účastníci budou mít možnost diskuze a aktivního zapojování. Součástí kurzů bude zpětná vazba s doporučením dalšího rozvoje. Dle potřeb bude využívána didaktická technika.

4. Vzdělávání obchodníků:

- OBCHODNÍ DOVEDNOSTI
- PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
- PROSPĚŠNÉ OBCHODNÍ VYJEDNÁVÁNÍ, METODA SPIN
- TYPOLOGIE LIDÍ A JEJÍ VYUŽITÍ V PRAXI

Kurzy budou probíhat interaktivní formou s využitím videotréninků a nácviku obchodních jednání s následným rozborem. Účastníci budou mít možnost diskuze a aktivního zapojování. Součástí kurzů bude zpětná vazba lektora s doporučením dalšího rozvoje. Dle potřeb bude využívána didaktická technika.

5. Produktové školení zaměstnanců:

- PŘEDVEDENÍ NOVÝCH VÝROBKŮ
- POPIS JEJICH VLASTNOSTÍ A VÝHOD
- SROVNÁNÍ VÝROBKŮ S KONKURENCÍ
- VYUŽITÍ VÝROBKŮ V PRAXI
- VYZKOUŠENÍ VÝROBKŮ

Jedná se především o nově uváděné výrobky na trh a také o stěžejní výrobky, které budou v následujícím období marketingově prezentované a propagované.

6. Jazykové kurzy:

V této klíčové aktivitě je zahrnuta výuka anglického jazyka. Jazyková výuka je rozčleněna do 2 úrovní jazykové zdatnosti a také dle znalostí zaměstnanců.

7. IT kurzy:

- MS OFFICE – WORD, EXCEL, POWER POINT, PRÁCE S INTERNETEM
- IT ŠKOLENÍ NA GRAFICKÉ PROGRAMY

Cílem tohoto vzdělávání je zvýšit úroveň počítačové gramotnosti zaměstnanců a rozšířit základní uživatelské znalosti programů Excel, Word, Power Point, Internet a sladit úroveň PC dovedností uvnitř firmy.

Harmonogram kurzů – ZDE. Fotografie z průběhu jednotlivých kurzů – ZDE.

Zavřít