Společnost Hu-Fa Dental a.s. již v roce 1996 rozšířila pole své působnosti a založila Cestovní kancelář (dřívější divizi Travel). Naše cestovní kancelář sleduje mezinárodní i místní stomatologické kongresy a semináře a organizuje odborné zájezdy pro stomatology a zubní laboranty.

Ze všeho nejdůležitější pro nás je spokojenost Vás, našich zákazníků. Velmi si vážíme Vaší důvěry a zájmu o cestování s námi. Na každý zájezd se pro Vás snažíme připravit program plný exotiky a nevšedních zážitků, na které budete vzpomínat ještě dlouho po skončení zájezdu. Vždyť přece krásné vzpomínky si s sebou člověk nese po celý život. Naše zájezdy se vymykají běžné praxi klasických cestovních kanceláří. I tady se snažíme naplňovat firemní heslo VŽDY NĚCO NAVÍC.

Již jste si určitě zvykli na systém zpětné kontroly kvality našich zájezdů. Účastnící zájezdu jsou před jeho skončením požádáni o vyplnění dotazníků, ve kterých zhodnotí průběh celé cesty. Velmi vám děkujeme za trpělivost při vyplňování těchto dotazníků. Vaše poznatky, rady a připomínky jsou pro nás velmi cenné, každá Vaše pochvala je velmi potěšující a Vaše kritika je poučením pro příště.

Místo a tematické zaměření jednotlivých odborných zájezdů vždy pečlivě vybíráno. Stejně tak klademe důraz na volbu partnerů v dané zemi. Vybíráme pečlivě na doporučení české ambasády či národní turistické organizace. Po celou dobu zájezdu je Vám k dispozici 24 hod český i místní průvodce. Monitoring zájezdu probíhá jak mateřskou, tak spolupracující kanceláří. Veškeré události vzniklé skutečností neovlivnitelnou naší kanceláří (místní podmínky, počasí atd.) jsou vždy promptně řešeny, aby došlo k minimální změně naplánovaného programu.

Ročně se našich odborných zájezdů účastní cca 700 klientů. Počet akcí se pohybuje okolo 10 – 12. A navíc – zúčastníte-li se odborného zájezdu v hodnotě nad 50 000 Kč, stáváte se automaticky členem našeho VIP klubu s nesčetným množstvím výhod.

Naše aktuální nabídka odborných zájezdů nabízí výběr toho nejlepšího, co jsme pro Vás připravili. S námi máte jedinečnou příležitost zúčastnit se odborného zájezdu či mezinárodního semináře. Celý dentální svět má mnoho co nabídnout a Vy se zde můžete přiučit posledním technologiím a poznat nejdříve všechny novinky, jež přispějí ke zkvalitnění Vaší praxe.

Podklady k vyúčtování zájezdů jsou konzultovány vždy s daňovými poradci a můžete se spolehnout na jejich 100% kvalitu. Zájezdy je možno zahrnout do nákladů ze 70 – 100%.

Společnost Hu-Fa Dental a.s. je jediná dentální firma v České republice s koncesovanou licencí cestovní kanceláře. Samozřejmostí je pojištění proti úpadku, jež máme sjednáno u Evropské cestovní pojišťovny a.s. Všichni účastníci zájezdů pořádaných firmou Hu-Fa Dental jsou automaticky pojištěni u Evropské cestovní pojišťovny a.s. a jeho cena je zahrnuta do ceny zájezdu.

Dovolenou s Hu-Fa Dental můžete rezervovat a objednat jak v ČR tak i na Slovensku prostřednictvím našich kanceláří. Máte-li přístup na internet, otevřete si naše stránky www.hufa.cz, kde naleznete vše potřebné.

Pro identifikaci Vaší platby za zájezd používejte Vaše IČO jako variabilní symbol a číslo zájezdu jako specifický symbol. Bez těchto symbolů nelze Vaši platbu identifikovat, proto Vás prosíme o jejich dodržování. Nepoužívejte symboly jako např. rodné číslo apod.

Cestovní kancelář společnosti Hu-Fa Dental a.s.je hrdá na to, že její služby pravidelně využíváte. Předem bychom Vám chtěli poděkovat za veškeré připomínky, návrhy a náměty týkající se výběru oblastí či odborných programů, na jejichž základě jsou jednotlivé akce pro Vás připravovány.


Zavřít