Uzbekistán - Hedvábnou stezkou

Uzbekistán je jednou z nejzajímavějších postsovětských republik ve střední Asii. Na území mezi řekami Amudarja a Syrdarja se nachází některá z nejstarších měst světa a také zastávky na někdejší Hedvábné stezce. Toto vše je dokresleno azurovými kopulemi mešit, bystřinami z horských ledovců, žárem rozrůstající se pouště, středověkými městy a nedozírnou rozlohou, která jde ruku v ruce s pohostinností místních obyvatel. Země se po mnoha desetiletích vynořuje ze stínu bývalého SSSR a ožívá její historie a kultura. Uzbekistán je křižovatkou kultur, která určitě stojí za návštěvu! Následujte proto kroky velkých dobyvatelů, učenců a vydejte se ji s námi navštívit!

ČÍSLO ZÁJEZDU: 0919
TERMÍN: 5. - 13. září 2019 (9 dnů)

NENECHTE SI UJÍT:
• Samarkand - město na Hedvábné stezce
• Bukhara - nejvýznamnější kulturní a náboženské centrum Střední Asie s mnoha architektonickými skvosty
• poušť Kyzyl Kum
• Khiva - pouštní město s historickým centrem
• Taškent

MĚNA: uzbecký sum (UZS)
ČASOVÝ POSUN: + 3 hod
UBYTOVÁNÍ: 
• Taškent: The Royal Mezbon 4*
• Samarkand: House Luxury Hotel 3*
• Bukhara: Varaksha Hotel 3*
• Khiva: Khiva Palace 3*

ODBORNÁ ČÁST: pro lékaře i techniky - odborné přednášky, návštěva dentální kliniky, beseda s místními stomatology. UPOZORNĚNÍ: Rádi zajistíme odborný program i pro jiné lékařské profese.

CENA ZAHRNUJE: CENA NEZAHRNUJE:
• pojištění léčebných výloh + asistenci (pojištěno u Evropské cestovní pojišťovny, léčebné výlohy do výše 5,4 mil Kč vč. zubního ošetření; toto nelze z ceny zájezdu vyjmout)
• pojištění CK proti úpadku
• dopravu (letenka vč. poplatků, místní transfery)
• ubytování ve 2 lůžkových pokojích s polopenzí
• český doprovod a místního průvodce
• odborný program a podklady do daňového přiznání

• cestovní připojištění (NEZAPOMEŇTE na něj, prosím - je nutno toto přiobjednat zároveň s přihláškou - později NELZE!)
• individuální vstupy, které nejsou uvedeny v programu
• případný příplatek za jednolůžkový pokoj; CK v případě přihlášení jedné osoby negarantuje zajištění spolubydlícího; příplatek lze nalézt níže v odstavci PŘÍPLATKY

CENA: 43 990 Kč / 1 729 EUR (vč. poplatků a tax)


ZÁLOHA: 20 000 Kč / 800 EUR (splatná na základě zaslané faktury)
PŘÍPLATKY:
• připojištění Comfort 990 Kč / 39 EUR
• připojištění Optimal 1 490 Kč / 39 EUR

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30. června 2019 

VÍZA: Nejsou vyžadována.

PROGRAM

Vzhledem k nepředvídatelným změnám letových řádů může být upraven program příletového/odletového dne; letecká společnost si vyhrazuje právo změny času letů. Dovolujeme si Vás upozornit, že obrázky uvedené v programu mají ilustrační charakter!

1. DEN PRAHA - MOSKVA
• 13:05 hod odlet z Prahy; z Vídně zajistíme letenky na vyžádání
• 16:35 hod přílet do Moskvy
• 20:50 hod odlet do Taškentu
 
   
2. DEN MOSKVA - TAŠKENT

• 02:45 hod přílet do Taškentu; odbavení osob a zavazadel, přivítání s průvodcem
• Transfer do hotelu, ubytování
• Snídaně
• Odborný program nebo prohlídka hlavního města země, Taškentu
Základy města byly položeny již kolem 5. století př. n. l. Stejně jako v dobách slávy Hedvábné stezky je i dnes Taškent městem s otevřenou náručí pro cestovatele ze všech koutů světa. Město, které několikrát změnilo své jméno, bylo dobito Čingischánem, zničeno zemětřesením a bylo dlouholetou součástí Sovětského Svazu, je dodnes místem stále nepoznamenaným masovým turismem.
Uvidíme/navštívíme:
Muzeum dekorativního a aplikovaného umění
Jedno z nejzajímavějších muzeí v zemi s rozsáhlou sbírkou keramiky, dřevořezby, látek, koberců, kovotepectví a dalšími řemeslnými předměty.
Komplex Khast Imam s medresou Barak Khan, mauzoleem Kaffal Shashi, mešitou Tilla Sheikh a posvátným koránem ze 7. století.
Poté se projdeme překrásnou operou a baletním divadlem nazvaném po Alisher Navoi, politiku, mystiku, linguistovi, malíři a básníku ze 14. století, jež pocházel z Uyghur.
Následovat bude Náměstí nezávislosti a metro.
• Večeře

   
3. DEN TAŠKENT - SAMARKAND

• Snídaně
• Transfer na nádraží
• 07:30 hod odjezd vlakem do Samarkandu, města na Hedvábné stezce, které si dodnes zachovalo kouzlo a magii středoasijské metropole s rušnými bazary a mnoha historickými budovami, kdysi sídlo Tamerlána a jeho vnuka Ulugbeka.
• 09:40 hod příjezd do Samarkand
• Odborný program nebo prohlídka města, při které uvidíme: 
slavné náměstí Registan z 15. - 17. stol., kde se nacházelo oficiální centrum Tamerlánovy říše s mnoha medresami - např. Ulugbekova medresa, medresa Sher Dor a Tillya Kari
bazar Siab - jeden z největších, moderních, orientálních bazarů v Samarkandu
mešitu Bibi Khanum ze 14. stol. - grandiózní stavbu s hlavním portálem vysokým 40 m, která byla postavena za pouhých 5 let
krásně zrekonstruované mauzoleum Gur Emira s nádhernou tyrkysovou kupolí. 
• Transfer do hotelu, ubytování
• Večeře

   
4. DEN SAMARKAND

• Snídaně
• Odborný program nebo pokračování prohlídky Samarkandu, kdy uvidíme:
Ulugbekovu observatoř z 15. stol. - 1. observatoř v Orientu s 30 metrovým sextantem, kterou nechal postavit sám Ulugbek za účelem sestavení exaktního astronomického katalogu
starobylý architektonický komplex Shakhi Zinda Mausoleum, který je obrovskou nekropolí z 11. - 15. stol. s komplexem více než 20 unikátních mauzoleí a 44 hrobek. Byl zde údajně pohřben popel bratrance proroka Kusama ibn Abbase. 
manufakturu na výrobu textilií a prohlédneme si staré orientální kostýmy
• Večeře

   
5. DEN SAMARKAND - BUKHARA

• Snídaně
• Transfer na nádraží
• 09:48 hod odjezd rychlovakem Afrosiyob do Bukhary
• 11:19 hod příjezd do Bukhary
• Odborný program nebo prohlídka města - nejvýznamnějšího kulturního a náboženského centra Střední Asie s mnoha architektonickými skvosty, které je rodištěm proslulého vědce a filosofa Aviceny. Město je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
Architektonický komplex Lyabi-Khauz sestává ze 3 rozsáhlých monumentálních budov. Kukeldash Madrasah na  severu, Khanaka a Nodir Divan-begi na západě a východě. Z jihu bylo náměstí uzavřeno Obchodní ulicí. Ve středu komplexu je vodní nádrž. Jméno Lyabi-Khauz znamená nádrž. Dle staré legendy nemohl Nadir Divan-begi dlouho koupit pozemek pro plánovanou budovu, stál zde dům osamělé ženy. Poté mocný vezír rozkázal postavit vodní kanál vedoucí pod domem ženy. Voda začala poté odplavovat části budovy a nešťastná žena musela prodat pozemek. Tajně byl dům nazýván "Dům násilí", což v arabském popise také znamená numerický údaj stavby budovy - 1620.
Komplex Poi-Kalian ze 6. - 9. stol. rozkládající se v centru staré Buchary, jehož součástí je mešita  Kalon, medresa Miri Arab, která dodnes slouží jako škola koránu, a tehdejší nejvyšší minaret Orientu o výšce 46 m - Kalon.
Ulugbek Madrasah byla dle bronzového nápisu na vratech založena. Na portále je také jméno mistra, který stavbu provedl - Ismail ibn Takhir ibn Makhmud Ispfargoni, pravděpodobně pravnuka jednoho z mistrů, který byl zajat Timurem v Iránu. Madrasah je první postavenou Ulugbekem. Je menší, ale má skvělou podobu.
Abdulaziz Khan Madrash
Magoki Attori - bývalá 4pilířová mešita z roku 937, která byla téměř celá zničena při obrovském požáru města a ve 12. století znovu vystavěna, přičemž jižní portál připomíná původní stavbu. 
Navštívíme také některé středověké bazary, které se specializovaly vždy na některý druh zboží - např. Tok-i-Zargaron z roku 1570, kde se prodávaly šperky, Tok-i-Tilpak Furushon, kde se soustředili kloboučníci, Tok-i-Sarrafon, který byl vlastně peněžní burzou, Tim Abdullakhan z roku 1577 - jedna z nejelegantnějších obchodních hal Buchary, kde se prodávalo drahé hedvábí a víno.
Na závěr návštěva davronské dílny - malířská dílna věnující se tvorbě miniatur.
• Transfer do hotelu, ubytování
• Večeře

   
6. DEN BUKHARA

• Snídaně
• Odborný program nebo pokračování prohlídky města
Pevnost Ark - symbol vznešenosti a moci, sídlo bucharských emírů  z 6. - 10. století, která byla ve středověku celým městem s emírovými domy a domy jeho žen, mešitami, mnoha náměstími, státními institucemi, obchody, vězením a speciálním náměstím určeným pro popravy hříšníků
Bolo Khauz -  údajně nejkrásnější mešitu ve městě z roku 1712
mauzoleum Ismaila Samanidiho z 9. - 10. století, které je mistrovským architektonickým dílem, na jehož výstavbu bylo poprvé ve střední Asii použito pálených cihel, s jejichž pomocí byly vytvořeny neopakovatelné geometrické obrazce.
• Odpoledne se podíváme i do okolí Bukhary - Sitorai Makhi Khosa, populárního a známého letního sídla Emíra. Prozkoumáme okolí, obytné části a muzea.
Zastávka v náboženském komplexu Bahauddin Naqshband - jedné z nejdůležitějších muslimských svatyní. Každý sebevědomý muslim zná a vnímá toto jméno. Velký teolog ze 14. století, zakladatel sufijského řádu "Naqshbandia" byl pohřben 12 km od Bukhary v jeho rodné vesnici Kasri Orifon. V minulosti byl na místě současného hrobu pohanský chrám.
• Večeře

   
7. DEN BUKHARA - KYZYL KUM - KHIVA

• Snídaně
• Celodenní přejezd přes poušť Kyzyl Kum a podél řeky Amudarja po bývalé karavanní stezce, kopírující Hedvábnou stezku, do Khivy. Název pouště znamená Červený písek a uvádí se, že je 11. největší světovou pouští.
• Ubytování v hotelu
• Večeře
   
8. DEN KHIVA - URGENCH - TAŠKENT

• Snídaně
• Odborný program nebo prohlídka pouštního města, jehož historické centrum s mešitami, minarety, středověkými paláci je zapsáno na seznam památek UNESCO. 
Budeme obdivovat:
vnitřní město Ičan-Kala
mešitu Djuma podpíranou 212 dřevěnými sloupy
mauzoleum Seyid Alaudina zdobené úžasnou barevnou majolikou
pevnost Kunya Ark, která sloužila jako rozsáhlý chánův palác s administrativními budovami, soudem, mešitami
mauzoleum Pahlavana Mahmúda
pokocháme se nádherným pohledem z minaretu mešity Islam Chodža na okolní poušť Karakum
palác Toza Bog z let 1893-1913, jež je architektonicky směsicí evropského a středoasijského stylu
opevněný palác - sídlo chánů Nurulla Bai z let 1906 – 1912
• Transfer na letiště v Urgenchi a odlet do Taškentu
• Večeře
• Transfer do hotelu, nocleh

   
9. DEN TAŠKENT - MOSKVA - PRAHA

• Transfer na letiště; odbavení osob a zavazadel
•  04:45 hod odlet z Taškentu
• 07:00 hod přílet do Moskvy
• 10:10 hod odlet z Moskvy
• 12:05 hod přílet do Prahy
   

Závazná přihláška / cestovní smlouva

Název zájezdu:
Základní cena:
Termín zájezdu:
Číslo zájezdu:

Fakturační údaje

Název firmy:
IČO:
Adresa:
E-mail:
Číslo účtu:
Mobil:
POŠTOVNÍ ADRESA / pokyny k odjezdu a další informace zasílejte na adresu:

Závazně přihlašuji tyto osoby

Prosíme vyplnit i pro všechny cestující! Bez těchto údajů nelze vyřídit pojištění!
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:

Přiobjednávám / příplatky

990 Kč / 39 EUR
Osob:
1 490 Kč / 59 EUR
Osob:

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování a zobrazení komentáře společností HUFA a.s. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování. Více informací v zásadách zpracování osobních údajů.