To nej ze střední Ameriky!

Vydejte se s námi na zážitkovou cestu střední Amerikou! Poznejte během 15 dní čtyři středoamerické země - Guatemalu, Salvador, Honduras a Belize. Rozšiřte si tak najednou seznam navštívených zemí o pěknou řádku zářezů! Navíc si zašnorchlujete Hol Chan na ostrově San Pedro!

ČÍSLO ZÁJEZDU: 0424
TERMÍN: 5. - 19. dubna 2024 (15 dnů)

NENECHTE SI UJÍT - KLIKNĚTE PRO MAPU:
• jezero Atitlán
• staré mayské sídlo Iximché
• nejromantičtější městečko ve střední Americe Antigua
• staré mayské sídlo Tazumal
• jezero Coatepeque
• starobylé mayské sídlo Copán
• kaňon Rio Dulce
• Yachá - nejnavštěvovanější mayské sídlo hned po Tikalu
• Tikal
• ostrůvek San Pedro
• biosférická rezervace Hol Chan

MĚNA: 
• Guatemala - quetzal (GTQ)
• Salvador - dolar (USD) a bitcoin (BTC)
• Honduras - lempira (HNL)
• Belize - dolar (BZD)

ČASOVÝ POSUN: - 8 hod
UBYTOVÁNÍ
• Panajachel - San Buenaventura 4* Standard room (2 noci, snídaně)
• Antigua - Posada del Angel 4* Mayan room (1 noc, snídaně)
• Salinitas - Decameron 4* Superior room (2 noci, all inclusive)
• Copán - Ciudad Blanca 4* (2 noci, snídaně)
• Rio Dulce - přírodní hotýlek (1 noc)
• Flores - Villa Maya (2 noci)
• San Pedro - Ramon´s Village 4* Jungle Standard (3 noci)

ODBORNÁ ČÁST: pro lékaře i techniky - odborné přednášky, návštěva dentální kliniky, beseda s místními stomatology. UPOZORNĚNÍ: Rádi zajistíme odborný program i pro jiné lékařské profese.

CENA ZAHRNUJE: CENA NEZAHRNUJE:
• pojištění CK proti úpadku
• dopravu (letenka vč. poplatků, místní transfery)
• ubytování ve 2 lůžkových pokojích
• stravu dle programu
• český doprovod a místního průvodce
• odborný program a podklady do daňového přiznání

• cestovní pojištění
• individuální vstupy, které nejsou uvedeny v programu
• případný příplatek za jednolůžkový pokoj; CK v případě přihlášení jedné osoby negarantuje zajištění spolubydlícího; příplatek lze nalézt níže v odstavci PŘÍPLATKY

CENA: bude upřesněna (vč. poplatků a tax)

ZÁLOHA: 25 000 Kč / 1 000 EUR (splatná na základě zaslané faktury)
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 31. prosince 2023
VÍZA: Nejsou vyžadována.

PROGRAM

Vzhledem k nepředvídatelným změnám letových řádů může být upraven program příletového/odletového dne; letecká společnost si vyhrazuje právo změny času letů. Dovolujeme si Vás upozornit, že obrázky uvedené v programu mají ilustrační charakter.

1. DEN PRAHA - GUATEMALA CITY - PANAJACHEL

• Odlet z Prahy; z Vídně zajistíme letenky na vyžádání *
• Přestup na trase dle letenky
• Přílet do GUATEMALA CITY, přivítání místním průvodcem a cesta do PANAJACHELU (3h).
• Ubytování v příjemném hotýlku San Buenaventura 4* Standard Room

* cena může být odlišná

   
2. DEN ATITLÁN

• Snídaně
• Odborný program nebo procházka k molu, kde bude čekat výletní člun, ve kterém podnikneme privátní plavbu po tomto mystickém jezeře opředeném legendami.
Jedna z nich praví, že na dně jezera se nachází SAMABAJ, staré mayské sídlo. Místní se zde přepravují ve člunech, do některých
vesniček ležících na břehu jezera totiž nevede žádná jiná cesta. My navštívíme tři vesničky, seznámíme se s místím folklórem, projdeme se malou tržnicí, kde si budeme moci nakoupit rukodělné výrobky místních obyvatel.
• Během cesty se naskýtá nádherný výhled na sopky TOLIMÁN a
ATITLÁN, které se zde tyčí do výšky nad 3.000 metrů.
• Zbytek odpoledne osobní volno v PANAJACHELU určené k relaxu
• Večeře

   
3. DEN PANAJACHEL - IXIMCHÉ - ANTIGUA (100 KM / 3 HOD)


• Snídaně
• Odborný program nebo přejezd přes horské IXIMCHÉ, staré mayské sídlo, kde indiáni doposud praktikují své rituály a oběti Bohům.
• Po návštěvě tohoto starodávného místa cesta do bývalého hlavního města bývalého kapitanátu Guatemala ANTIGUA (UNESCO), které bylo několikrát zničeno mohutnými zemětřeseními. Hlavní město tak ke konci XVIII. století muselo být přemístěno do dnešní Ciudad de Guatemala. Na začátku minulého století bylo rozhodnuto, že se Antigua musí opravit a uchovat tak cenné památky. Dnes je toto romantické městečko jedním z nejkrásnějších v celé Střední Americe!
• Ubytování v koloniálním hotýlku Posada del Angel 4* Mayan Room
• Večeře

   
4. DEN ANTIGUA - SALINITAS (SALVADOR) (170 KM / 4 HOD)

• Snídaně
• Odborný program nebo dopoledne osobní volno.
• Ve městě se nachází spousta muzeí a obchůdků, velmi typická jsou muzea čokolády, anebo rumu, poněvadž v zemi se vyrábí jeden z nejkvalitnějších rumů na světě a tím je bezpochyby Zacapa.
• V Guatemale se také těží nefrit, v místních obchůdcích si můžete nakoupit nefritové šperky, kterými se kdysi zdobili pouze elitní rodiny.
• V poledne přejezd do sousedního Salvadoru, vyřízení hraničních formalit a pokračování do malého městečka SALINITAS, které je zasazeno mezi vulkány.
• Večerní příjezd a relax v hotelu Decameron 4* Superior Room s All Inclusive

   
5. DEN SALINITAS - TAZUMAL - JOYA DE CERÉN - LAGO DE COATEPEQUE (90 KM / 2 HOD a zpět)• Snídaně
• Odborný program nebo celodenní výlet do okolí
• Navštívíme staré mayské sídlo TAZUMAL, které se společně s ostatními mayskými sídly nachází v oblasti Chalchuapa, která byla silně ovlivňována Copánem, ale také Teotihuacanem anebo Toltéky. Toto významné sídlo je zřejmě nejzachovalejší v zemi, leželo na obchodní cestě mezi dnešním Mexikem a Panamou.
• Pokračování do dalšího bývalého naleziště, které možná nebylo tolik významné, ale zato velmi jedinečné. Jedná se o JOYA DE CERÉN, které nám bude připomínat Pompeje tím, že bylo pohřbeno po výbuchu sopky. Vulkám Loma Caldera zasypala město hrubým povrchem popela. Obyvatelé města ale stačili včas utéct, zanechali však po sobě všechny své osobní věci a činnosti, jako třeba nedovařené jídlo apod.
• Pokračování k jezeru COATEPEQUE, které leží zhruba na polovině cesty mezi Tazumalem a Joya de Cerén, odkud jsou nádherné výhledy do okolí a na sopky.
• Odpolední návrat do hotelu

   
6. DEN SALINITAS - COPÁN (HONDURAS) (220 KM / 5 HOD)

• Snídaně
• Odborný program nebo přejezd do Hondurasu. Je zapotřebí počítat se zdržením na hraničním přechodu.
• Odpolední příjezd do Copánu
• Ubytování v příjemném hotýlku Ciudad Blanca 4*
• Večeře
   
7. DEN COPÁN• Snídaně
• Odborný program nebo návštěva starobylého mayského sídla COPÁN (UNESCO), v mayském světě proslulý převážně svou zdobnou architekturou.
• Zachovaly se zde stély znázorňující panovníka ,,Králíka 18” v různých životních proměnách, schodiště obsahující nejdelší mayský glyfický nápis, ale také masky a reliéfy představující různé Bohy.
• Za příplatek 20 USD (pokud bude umožněn vstup) se můžete dostat do tunelů, ve kterých můžete sledovat různé fáze konstrukce chrámu i s původně zachovalou barvou.
• V Copánu můžete sledovat hejna křičících papoušků ar a spoustu dalších ptáků, kteří zde nalezli mír a klid, protože jsou přísně chránění! Nebudou zde chybět ani vřeštící opice a další fauna.
• Večeře

   
8. DEN COPÁN - RÍO DULCE (GUATEMALA) (250 KM / 5 HOD)

• Snídaně
• Odborný program nebo cesta do Guatemaly, RÍO DULCE.
• Odpolední plavba caňonem Río Dulce.
• Ubytování v přírodním hotýlku s vlastním molem a skvělou restaurací Nanajuana
• Večeře

   
9. DEN RÍO DULCE - YAXHA - FLORES (220 KM / 4 HOD)

• Snídaně
• Odborný program nebo odjezd z Río Dulce do YAXHÁ, hned po Tikalu jedno z nejnavštěvovanějších bývalých mayských sídel. 
• V Yaxhá se nachází pyramida, ze které je nádherný výhled na zapadající slunce za stejnojmennou lagunou. V tuto večerní hodinu je ze všech stran slyšet křik džungle, vřešťanů a papoušků. 
• Po tomto překrásném zážitku cesta na ostrůvek FLORES a nocleh v přírodním hotýlku Villa Maya DBL Room
• Večeře

   
10. DEN FLORES - TIKAL - FLORES (1 HOD a zpět)

• Snídaně
• Odborný program nebo cesta z Flores do bývalé mayské metropole TIKALU, která byla svého času nejdůležitějším mayským sídlem a dnes tvoří součást Národního parku zapsaného na seznam památek UNESCO. 
• Prohlídka nejdůležitějších struktur s místním průvodcem a možnost výstupu na nejvyšší přístupnou mayskou pyramidu "Pirámide de la Serpiente Bicéfala" (Pyramida dvouhlavého hada), která je vysoká 64 metrů a odkud budete mít nádherný výhled na rozlehlou peténskou džungli. 
• Prohlídka s průvodcem trvá ca 4 hodiny, zbytek dne můžete strávit buď zde, anebo koupáním v jezeru Petén Itzá.
• Večeře
   
11. DEN FLORES - XUNANTUNICH - BELIZE CITY - SAN PEDRO (plavba 2 HOD / 200 km / 3 HOD)


• Snídaně
• Odborný program nebo cesta k hraničnímu přechodu do Belize, po vyřízení hraničních formalit pokračování do bývalého mayského sídla XUNANTUNICH, což v mayském jazyce znamená "kamenná žena". 
• Po prohlídce tohoto archeologického naleziště pokračování do BELIZE CITY, kde nasedneme do water taxi a poplujeme na ostrůvek SAN PEDRO, který proslavila zpěvačka Madonna ve své písni "La isla bonita". 
• V San Pedru bude v přístavu přistaven hotelový taxi, který nás dopraví do hotelu Ramon’s Village 4* Jungle Standard
• Večeře

   
12. DEN SAN PEDRO A CHRÁNĚNÁ REZERVACE HOL CHAN


• Snídaně
• Odborný program nebo odjezd člunem společně s instruktorem a dalšími turisty za dobrodružstvím do mořské chráněné rezervace HOL CHAN. 
• První zastávka bude v místech korálů, kde se vyskytuje spousta barevných rybiček, ale také ostatní
živočichové jako třeba murény, nebo barakudy. 
• Druhá zastávku nás čeká tam, kde připlouvají rejnoci a bezzubí žraloci. Je to opravdový zážitek plavat mezi nimi! 
• Po skončení výletu nás dopraví zpět do resortu a zbytek odpoledne bude osobní volno k odpočinku. Můžete buď relaxovat, anebo se projít po pláži. Na ostrově je možnost pronájmu golfových vozíků (ca 60 USD), na kterých se lze dopravit na Secret Beach (ca 8 km). V oblasti hotelové zóny a přístavu se vyskytují chaluhy, proto koupání zde není ideální.
• Večeře
   
13. DEN SAN PEDRO
• Snídaně
• Odborný program nebo volný den k poznávání okolí, koupání a relaxaci
• Večeře
   
14. DEN TRANSFER NA LETIŠTĚ - ODLET
• Snídaně
• Odborný program nebo volné dopoledne
   
15. DEN PŘÍLET PRAHA
• Přestup na trase dle letenky
• Přílet do Prahy
   

 

Závazná přihláška / cestovní smlouva

Název zájezdu:
Základní cena:
Termín zájezdu:
Číslo zájezdu:

Fakturační údaje

Název firmy:
IČO:
Adresa:
E-mail:
Číslo účtu:
Mobil:
POŠTOVNÍ ADRESA / pokyny k odjezdu a další informace zasílejte na adresu:

Závazně přihlašuji tyto osoby

Prosíme vyplnit i pro všechny cestující! Bez těchto údajů nelze vyřídit pojištění!
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování a zobrazení komentáře společností HUFA a.s. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování. Více informací v zásadách zpracování osobních údajů.