BRATISLAVA Dental Show 2020

Ja nám to veľmi ľúto, ale musíme Vám oznámiť, že vzhľadom k súčasnej situácií sme nútení ZRUŠIŤ TOHTOROČNÝ ROČNÍK DENTAL SHOW, ktorá sa mala uskutočniť 12. novembra 2020 v Bratislave.

Aj napriek tomu, že sme príprave a organizácii venovali veľa času a spoločne s prednášajúcimi sme sa tešili na stretnutie s Vami na tejto tradičnej udalosti, rozhodli sme sa po dlhom zvažovaní prikročiť k tomuto rozhodnutiu. Dnešná doba je zložitá, vládne reštrikcie týkajúce sa hromadných akcií prichádzajú úplne nepredvídateľne a na zreteli samozrejme máme aj Vaše aj naše zdravie.

V prípade, že ste už uhradili účastnícke poplatky, tieto Vám budú vrátené na Váš účet v najbližších dňoch. Ak budete mať nejakú otázku, neváhajte sa na nás obrátiť.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

 


 

Srdečne Vás pozývame na 22. ročník obľúbenej medzinárodnej konferencie.

BRATISLAVA DENTAL SHOW 2020

12. novembra


City Hotel Bratislava
Seberíniho 9, 821 03  Bratislava

Pod heslom "Hu-Fa Vždy niečo naviac" ešte získate:

• Zľavu 10% na všetky objednávky uskutočnené počas výstavy
• Účasť vo veľkej zlosovateľnej akcii v hodnote 1 000 €
• Účasť v lotérii o týždenný pobyt v luxusnom apartmáne Dominion Beach / Horizon Beach, Estepona, v Španielsku v     hodnote 1 000 € za všetky objednávky nad 260 €
• Predajnú výstavku kvalitných vín

 

Prednášajúci:

Dr. Rafael Beolchi, Universita Sao Paulo, Brazília

Dr. Beolchi vyštudoval stomatológiu na univerzite v Sao Paulo (Brazília) v roku 2000. Od roku 2001 pôsobí v súkromnej praxi, prevažne v estetickej a kozmetickej stomatológii. Je lektorom kurzov estetickej stomatológie v národných a medzinárodných inštitúciách a autorom štyroch knižných kapitol na tému polymerizácie a konzervačnej stomatológie. Pôsobí ako člen redakčnej rady vedeckých časopisov a ako medzinárodný lektor vo viac ako 50 krajinách vrátane celej Latinskej Ameriky a USA, Európy, Ázie a Afriky.

Tatiana Brandt, RDH, MEd, School of Dentistry, Kodaň, Dánsko

Odborný asistent a diplomovaná dentálna hygienička na škole orálneho zdravia pri Univerzite v Kodani. Graduovala v roku 2004, 16 rokov pracuje ako vyučujúca a školiteľ kana témy dentálnej hygieny a ústneho zdravia na oddelení odontológie a paradontológie na Univerzite v Kodani.

Josef Ratonyi, Budapešť, Maďarsko 

Majiteľ súkromného zubného laboratória v Ráckeve, špecialista na celkové snímacie náhrady. Absolvoval mnoho kurzov Maxa Bossharta, kurzy na Gerberovu metódu a švajčiarsky koncept protéz od Canduloru. Jeho motto: Ako zabezpečiť najlepšiu funkciu a ako dosiahnuť najvyššiu estetiku pre celkovú snímaciu náhradu. Je autorom knihy Úvod do celkových protéz, od roku 2017 pôsobí ako Európsky školiteľ pre IvoclarVivadent.

MUDr. Ivan Martin,
privátna prax MartinDental, Sokolov

Špecialista pre endodonciu, graduoval na LF UK Plzeň v roku 2004, od roku 2011 funguje ako Opinion leader firmy Maillefer. Už 12 rokov organizuje prednášky a praktické kurzy pre kolegov v Českej aj Slovenskej republike. Od roku 2004 v privátnej praxi MartinDental.

Jana Norkin, DiS , Praha

Dentálna hygienička so zameraním na parodontológiu. Absolvovala v roku 2007, úzko spolupracuje s mnohými zubnými klinikami. Od roku 2013 školí dentálne hygieničky, od roku 2017 vedie praktické kurzy práce s ručnými nástrojmi aj pre zubných lekárov.

 

 

Program lekári:

08:00 – 09:00    Registrácia, zahájenie dentálnej výstavy

09:00 – 11:30    Zjednodušené techniky pre docielenie translucencie a transparencie výplní. Ktoré parametre sú kľúčové pre vytvorenie nepostrehnuteľných náhrad. Porozumenie optickým vlastnostiam prirodzeného chrupu, úlohe farby a rovnováhy medzi translucenciou a transparenciou je prvoradé. Pochopenie týchto optických javov Vám umožní reprodukovať prirodzený chrup efektívne, s predvídateľnosťou a vyššou estetikou.
Dr. Rafael Beolchi, Universita Sao Paulo, Brazília

11:30 – 12:30    Obed (raut)

12:30 – 13:30    Pokročilá preiodontálna inštrumentácia. Výučba systematického a racionálneho pracovného postupu od sondovania po kontrolu. Ergonomické rizikové faktory spojené s periodontálnou         inštrumentáciou. Polohovanie pacienta pri ošetrení. Demonštrácia inovačných techník pomocou  najnovších typov periodontálnych ručných nástrojov, ako je Mini Gracey, Syntette a Explorer 11- 12 .  Systémy bez nutnosti ostrenia.
Tatiana Brandt, School of oral Health, Kodan, Dánsko

13:30 – 14:30    Celkové protézy 4.0 - Snímacie protézy inak. Zvýšené sanie ako bonus pri maximálnej stabilite dolnej celkovej náhrady. V čom sú iné? Kompletná kazuistika, vysvetlenie klinických aj technických aspektov ošetrenia.
Josef Ratonyi, diplomovaný zubný technik, Budapešť, Maďarsko

14:30 – 15:00    Prestávka (občerstvenie)

15:00 – 16:00    Výplach a aktivácia. Problém preplnenia kanálika Hypochloridom - diagnóza, liečba, prevencia.
MUDr. Ivan Martin,
privátna prax MartinDental, Sokolov

16:00 – 17:00    Apexometria, trepanovaný apex, retrográdne plnenie. Revitalizácia zuba.
MUDr. Ivan Martin,
privátna prax MartinDental, Sokolov

17:00                   Vyžrebovanie tomboly a lotérie o pobyt v apartmáne.

Účastnícky poplatok pre lekára zahŕňa:

• účasť na prednáškach a výstave
• tlmočenie zahraničných prednášok
• zlosovateľný kupón do tomboly
• občerstvenie

 

 

Program sestry:

08:30 – 09:00    Registrácia, zahájenie dentálnej výstavy

09:00 – 10:00    Vplyv COVID-19 na hygienu stomatologickej praxe po ukončení akútnej fázy.
RNDr. Stanislav Šurín,
odborný poradca a školitel Schülke CZ

10:00 – 10:45    Dezinfekcia v praxi . Dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu v zubnej ambulancii. Praktické tipy a skúsenosti z terénnej praxe.                                                                                                  RNDr. Stanislav Šurín, Ing. Jarmila Fafílková, odborní poradcovia a školitelia Schülke CZ

10:45 – 11:15    Prestávka (občerstvenie)

11:15 – 12:45    Špecifiká profylaktického ošetrenia u vybraných typov pacientov - parodontologický, Ortodontický, kariézny a detský pacient.
Jana Norkin, DiS.,
Dentálna hygienička, Praha

12:45 – 13:45    Obed (raut)

13:45 – 15:15    Preventívna stomatológia: nové materiály a techniky pre neinvazívne postupy. Kľúčové znalosti pre efektívnu asistenciu lekárovi.
Dr. Rafael Beolchi,
Universita Sao Paulo, Brazília

15:15 – 16:45    Ostré brity na dentálnych nástrojoch - ako ich uchovať? Úvod do koncepcie ošetrenia.  Plánovanie údržby a výmeny nástrojov vnímané ako preventívny prístup. Nástroje bez nutnosti  ostrenia: dôkaz a prax.
Tatiana Brandt,
School of oral Health, Kodan, Dánsko

Účastnícky poplatok pre sestru zahŕňa:

•    účasť na prednáškach a výstave                                                                                                                                                        •    tlmočenie zahraničných prednášok
   o kreditáciu vzdelávacej akcie bolo požiadané
•    občerstvenie

 

Kedy a kde

Bratislava 9, Hotel City Bratislava
12. novembra 2020
8:00 - 17:00 hod.

 

Účastnícke poplatky

Prihláste sa ešte dnes a zaistite si voľné miesto pre seba a aj pre svoju sestričku!

Lekári pri platbe do 30.9.2020:    107 € / VIP 91 €

Lekári pri platbe od 1.10.2020:   119 € / VIP 101 €

Sestry pri platbe do 30.9.2020: členka SKSaPA 80 €/ členka SKSaPA 104 €

Sestry pri platbe od 1.10.2020: členka SKSaPA 90 €/ členka SKSaPA 117 €

Ste študent alebo absolvent s maximálne ročnou praxou? Zúčastnite sa Dental Show za zvýhodnenú cenu s 25% zľavou z bežnej ceny kurzu.
Účastnícky poplatok pre študentov a absolventov:                                                                                                                    - pri platbe do 30. 9. 2020 - 80 €
- pri platbe od 1. 10. 2020 - 90 €
* k prihláške je nutné priložiť kópiu indexu alebo diplomu.

Údaje pre platbu

Úhradu účastníckeho poplatku za LEKÁRA, SESTRU, ŠTUDENTA, ABSOLVENTA
uhraďte prevodom na číslo účtu: IBAN: SK77 1100 0000 0026 2250 0236,
ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO,
ako špecifický symbol: 121120

Prihlásiť sa môžete pomocou prihlasovacieho formulára nižšie. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v programe.
Prihláška je potvrdená a zaevidovaná až po uhradení účastníckeho poplatku na účet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazná přihláška

+ Přidat další osobu
Obchodní zástupce
Poznámka

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování a zobrazení komentáře společností HUFA a.s. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování. Více informací v zásadách zpracování osobních údajů.