Využití obličejového oblouku a semi-adaptabilního artikulátoru v ordinaci zubního lékaře

Tento praktický kurz je určen pro celý stomatologický tým - tedy jak pro zubní techniky, tak pro lékaře.
Přinášíme Vám možnost, naučit se pracovat s kvalitními a dostupnými artikulátory a obličejovým obloukem, což Vám napomůže snížit problémy při artikulaci náhrad před předáním a předejít stížnostem pacientů u rozsáhlejších protetických prací. Během kurzu se nejen seznámíte s problematikou artikulátorů a obličejových oblouků, ale hlavně se prakticky naučíte, jaké výhody Vám jejich využití přináší a jak s nimi pracovat.

Přednášející

   
MDDr. Petr Jirásek
Odborný asistent Kliniky zubního lékařství LF UPOL a FNOL. Vedoucí výuky oddělení protetické stomatologie.
Bc. Libor Orava
od roku 2003 pracuje jako zubní technik na Klinice zubního lékařství UPOL a FNOL, kde se věnuje zhotovování snímatelných a kombinovaných protetických náhrad. Zároveň působí jako externí přednášející na SŠ a VOŠ zdravotnické Emanuela Pöttinga v Olomouci. 

Náplň kurzu

V úvodu kurzu se teoreticky seznámíme s problematikou artikulátorů a obličejových oblouků. Představíme si možnosti jejich využití při ošetření pacienta. Nastíníme výhody, které využití obličejového oblouku i artikulátoru přináší. Především zpřesnění práce technika díky přenesení individualizovaných gnatologických hodnot zaznamenaných pomocí čelistního oblouku do artikulátoru, které výrazně sníží nutnost úprav náhrad před předáním a omezí následné stížnosti pacientů.

Teoretická část bude zakončena názornou praktickou ukázkou práce s obličejovým obloukem na figurantovi, vysvětlením všech nutných kroků, nastíněním možných úskalí a předáme Vám také praktické tipy z praxe. Neopomeneme také vysvětlit a předvést následné přenesení získaných informací do artikulátoru komentované zkušeným zubním technikem.

Ve druhé části kurzu proběhne praktický nácvik manipulace s obličejovým obloukem a artikulátorem jednotlivými účastníky kurzu, během kterého se naučíte s oběma pomůckami pracovat. Zjistíte také, že pořízení kvalitních artikulátorů a obličejového oblouku Vám nemusí nutně udělat "vítr v peněžence".

 

Program

12:30 – 13:00    Prezence účastníků
13:00 – 14:30   Teoretické seznámení s problematikou
14:30 – 15:00    Přestávka
15:00 - 16:00   Praktická ukázka práce s obličejovým obloukem a artikulátorem
16:00 - 18:30   Nácvik manipulace účastníky kurzu

18:30 - 19:00    Závěr - diskuse 

Kdy a kde

Praha 8 - hotel Trója, Trojská 1/2232
pátek 16. dubna 2021

12:30 - 19:00 hod.

Ceny

Zubní technik nebo lékař:
3 990 Kč (VIP 3 390 Kč*)
nebo 155 € (VIP 132 €*)

Jste student nebo absolvent s maximálně roční praxí? Zúčastněte se kurzu za zvýhodněnou cenu s 25% slevou z běžné ceny kurzu.
Cena pro studenty a absolventy:  2 990 Kč (116 €)
Pozn.: K přihlášce je nutné přiložit kopii indexu nebo diplomu, aby mohla být sleva uplatněna.

Cena zahrnuje:

Účast na praktickém kurzu, veškerý spotřebovaný materiál, 5 kreditů v rámci systému vzdělávání (lékaři) nebo potvrzení o absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání (zubní technici) a občerstvení. 

 

Údaje pro platbu

Úhradu účastnického poplatku proveďte převodem na číslo účtu: 1040230016/2700.
V případě platby v € použijte účet: IBAN SK06 1111 0000 0010 6373 1008.
Jako variabilní symbol uveďte Vaše IČ, specifický symbol: 61120.
Daňový doklad obdržíte na místě.

Přihlásit se můžete pomocí přihlašovacího formuláře níže.
Přihláška je potvrzená a zaevidovaná až po uhrazení účastnického poplatku na účet.

Neváhejte se přihlásit co nejdříve!

Počet účastníků je omezen 16 osobami z důvodů individuálního přístupu
ke každému z účastníků a pro zachování vysoké úrovně kurzu.

* Nárok na VIP slevu 15% zjistíte z Vašich faktur nebo Vám ji na dotaz potvrdí paní Kočendová na tel.:+420 576 771 407, e-mail: kocendova@hufa.cz.

Závazná přihláška

+ Přidat další osobu
Obchodní zástupce
Poznámka

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování a zobrazení komentáře společností HUFA a.s. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování. Více informací v zásadách zpracování osobních údajů.