Společnost Hu-Fa Dental a.s. již v roce 1996 rozšířila pole své působnosti a založila Cestovní kancelář (dřívější divizi Travel). Naše cestovní kancelář sleduje mezinárodní i místní stomatologické kongresy a semináře a organizuje odborné zájezdy pro stomatology a zubní laboranty.

Ze všeho nejdůležitější pro nás je spokojenost Vás, našich zákazníků. Velmi si vážíme Vaší důvěry a zájmu o cestování s námi. Na každý zájezd se pro Vás snažíme připravit program plný exotiky a nevšedních zážitků, na které budete vzpomínat ještě dlouho po skončení zájezdu. Vždyť přece krásné vzpomínky si s sebou člověk nese po celý život. Naše zájezdy se vymykají běžné praxi klasických cestovních kanceláří.

Již jste si určitě zvykli na systém zpětné kontroly kvality našich zájezdů. Účastnící zájezdu jsou před jeho skončením požádáni o vyplnění dotazníků, ve kterých zhodnotí průběh celé cesty. Velmi vám děkujeme za trpělivost při vyplňování těchto dotazníků. Vaše poznatky, rady a připomínky jsou pro nás velmi cenné, každá Vaše pochvala je velmi potěšující a Vaše kritika je poučením pro příště.

Místo a tematické zaměření jednotlivých odborných zájezdů vždy pečlivě vybíráno. Stejně tak klademe důraz na volbu partnerů v dané zemi. Vybíráme pečlivě na doporučení české ambasády či národní turistické organizace. Po celou dobu zájezdu je Vám k dispozici 24 hod český i místní průvodce. Monitoring zájezdu probíhá jak mateřskou, tak spolupracující kanceláří. Veškeré události vzniklé skutečností neovlivnitelnou naší kanceláří (místní podmínky, počasí atd.) jsou vždy promptně řešeny, aby došlo k minimální změně naplánovaného programu.

Ročně se našich odborných zájezdů účastní cca 700 klientů. Počet akcí se pohybuje okolo 10 – 12. A navíc – zúčastníte-li se odborného zájezdu v hodnotě nad 50 000 Kč, stáváte se automaticky členem našeho VIP klubu s nesčetným množstvím výhod.

Naše aktuální nabídka odborných zájezdů nabízí výběr toho nejlepšího, co jsme pro Vás připravili. S námi máte jedinečnou příležitost zúčastnit se odborného zájezdu či mezinárodního semináře. Celý dentální svět má mnoho co nabídnout a Vy se zde můžete přiučit posledním technologiím a poznat nejdříve všechny novinky, jež přispějí ke zkvalitnění Vaší praxe.

Podklady k vyúčtování zájezdů jsou konzultovány vždy s daňovými poradci a můžete se spolehnout na jejich 100% kvalitu. Zájezdy je možno zahrnout do nákladů ze 70 – 100%.

Společnost Hu-Fa Dental a.s. je jediná dentální firma v České republice s koncesovanou licencí cestovní kanceláře. Samozřejmostí je pojištění proti úpadku.

Cestovní kancelář společnosti Hu-Fa Dental a.s.je hrdá na to, že její služby pravidelně využíváte. Předem bychom Vám chtěli poděkovat za veškeré připomínky, návrhy a náměty týkající se výběru oblastí či odborných programů, na jejichž základě jsou jednotlivé akce pro Vás připravovány.