V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, okamžitě nás prosím kontaktujte na:
e-mailové adrese:hufa@hufa.cz
pevné adrese:
Hu-Fa Dental a.s. 
Moravní 909 
Otrokovice   765 02 
telefonicky: 577 926 226 -228
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska s nápisy „Hu-Fa Dental a.s.“, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
 
Reklamační řád:
1. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu na náklady odesilatele.
2. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. (U vracení bez udání důvodu musí být i v původním obalu, s visačkou).
3. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
5. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné, v případě nástrojů vysterilizované (dodané v neporučeném sterilizačním obalu).
6. Z bezpečnostních důvodů nelze vracet (reklamovat samozřejmě ano) výrobky, které jsou dodávány sterilní a zákazník je rozbalil (porušil sterilní obal) apod. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem. Pokud výrobce poskytuje záruku delší je uvedena u zboží v katalogu.