"Veľmi dobre premyslené": Recenzia nového systému sekčných matríc
Dr. Sasan Harun-Mahdavi