Bulk-fill kompozity: fakta a klíčové faktory úspěchu

Polymerační lampy, hloubka preparace, viskozita materiálu – znáte všechny faktory, které mohou ovlivňovat úspěšnost vašeho bulk-fill kompozitu? Zjistěte, na co si dát pozor a jak vytěžit z vašeho bulk-fill kompozitu to nejlepší.

Kompozitní pryskyřice se obvykle nanášejí v několika vrstvách, aby se minimalizovalo polymerační napětí materiálu a byla zajištěna adekvátní hloubka vytvrzení. Tento proces je však namáhavý, časově náročný a přes veškerou snahu mohou vlivem polymeračního napětí vznikat spáry a mikroskopické netěsnosti. Nanášení více vrstev s sebou ve skutečnosti nese možnost většího výskytu dutin, spár a jiných nedokonalostí ve výplni. Ve snaze pomoct vyřešit tyto problémy byly navrženy bulk-fill kompozity, které umožňují zhotovovat výplně rychleji a snadněji. Bulk-fill kompozity představují alternativu k technikám postupného vrstvení a zároveň možnost, jak docílit odolných, estetických a efektivních výplní – ale pouze tehdy, používá-li se tento materiál správně. Abychom vám pomohli vytěžit z vašeho bulk-fill kompozitu to nejlepší, sestavili jsme soupis tipů, jak efektivně dosáhnout estetických a funkčních výplní.

Jak vytěžit z vašeho bulk-fill kompozitu to nejlepší


1. Udržujte aplikační špičku ponořenou

Postupné vrstvení je rozšířenou a uznávanou technikou, nicméně může v průběhu aplikace a adaptace v jednom kroku svádět k vyjmutí a opětovnému zanoření aplikační špičky do materiálu. Tím se však mohou v bulk-fill kompozitu vytvořit vzduchové kapsy a póry. Je proto velmi důležité udržovat špičku ponořenou v materiálu po celou dobu jeho aplikace. Mějte na paměti, že vliv na výsledné vlastnosti zhotovené výplně může mít metoda nanášení, stejně jako reologické a manipulační vlastnosti materiálu, který používáte, a to i v případě, že používáte správnou techniku. Společnost 3M například nedávno představila nový zatékavý bulk-fill materiál ve stříkačce s takovým tvarem, který pomáhá eliminovat vzduchové bubliny a „stékání“ materiálu během nanášení a současně nabízí pohodlnější kontrolu nad nanášeným materiálem. V ideálním případě si lékař zvolí takový materiál a metodu nanášení, které mu poskytnou nejen nejlepší možnou kontrolu, ale rovněž nejlepší výsledné materiálové vlastnosti pro zhotovenou výplň.

2. Porozumění významu hloubky vytvrzení

Dosažení velké rovnoměrné hloubky vytvrzení je zásadní pro úspěšnost každé kompozitní výplně, ale ještě větší význam má v případě materiálu typu bulk-fill. Míra proniknutí světla potřebná pro vytvrzení daného materiálu však závisí na celé řadě faktorů, včetně složení kompozitu, jeho barvy a optických vlastností, stejně jako na kvalitě vaší polymerační lampy a technice vytvrzování.
Začněte změřením hloubky preparace, abyste se ujistili, že nepřekročíte limity materiálu – potom dbejte správného umístění hrotu lampy. Pro zajištění optimálního vytvrzení vytvrzujte světlem co nejblíže k výplňovému materiálu a dodržujte doporučení výrobce ohledně doby a postupu vytvrzování, ať se jedná o vytvrzování jedné nebo více vrstev. Mějte na paměti, že pro dosažení plné hloubky vytvrzení a potřebné konverze kompozitu může být nezbytné vytvrzování skrze okluzní, bukální i lingvální plošky. Pro většinu kompozitních materiálů jsou obecně lepší delší doby expozice, nicméně zejména při práci v blízkosti dřeňové dutiny je nutné brát v potaz potenciálně problematickou tvorbu tepla.

3. Zjistěte si, zda je nutná krycí vrstva

Přestože jsou kompozity typu bulk-fill obecně určeny k zhotovování výplní v menším počtu vrstev než u konvenčních kompozitů, některé z nich jsou určeny pouze k tomu, aby fungovaly jako linery nebo byly použily k vyplnění jen části preparované kavity. Tyto materiály vyžadují pro dokončení výplně a dosažení adekvátní estetiky a pevnosti nanesení dodatečné krycí vrstvy z pevnějšího, vůči opotřebení odolnějšího a obvykle barevně vhodnější-ho kompozitu. Některé kompozity typu bulk-fill však byly navrženy pro nanášení v jednom kroku, a krycí vrstva tu-díž není nutná – aniž by výplň měla horší fyzikální nebo estetické vlastnosti.

4. Zkontrolujte indikaci

Kompozity typu bulk-fill urazily od svého prvního uvedení dlouhou cestu. Zatímco některé starší bulk-fill kompozity byly indikovány pouze pro základ výplně nebo distální výplně, mnoho moderních kompozitů lze použít i mimo distální úsek. Přesto si vždy ověřujte, k jakému použití je váš bulk-fill kompozit indikován, než jej použijete k do-stavbě zubu nebo ve frontálním úseku – ne všechny bulk-fill kompozity jsou stejně všestranné.
Na druhou stranu, než svůj kompozit odepíšete coby materiál určený výhradně pro distální úsek, indikace dvakrát zkontrolujte – mohli byste přijít o skvělou možnost efektivnějšího postupu zhotovování výplní.

5. Věnujte pozornost estetice

Výplně by měly, v ideálním případě, co možná nejlépe od-povídat okolnímu chrupu – to se ale mnohem snáze řekne, než udělá. Řada bulk-fill materiálů je vysoce translucentní, aby umožňovaly vlnové délce polymeračního světla do-sáhnout dna kavity a docílit úplného vytvrzení kompozitu. Tato translucence ale často vede k šedým, neestetickým výsledným výplním, protože translucentní materiál zachycuje a přenáší nežádoucí barvy ze svého okolí. Zvláště pak v případě velkých distálních výplní nebo výplní s dis-kolorovanou spodní zubní strukturou může nízkoopákní kompozit vypadat nepřirozeně nebo jím prosvítá spodní diskolorace.
Někteří výrobci vyvíjejí nové materiály, které tento problém řeší, včetně bulk-fill kompozitů, které jsou zpočátku translucentnější a při vytvrzování se jim zvyšuje opacita, což vede k výplním, které jsou plně vytvrzené a současně estetické. Znamená to, že zubní lékaři mohou využívat výhod bulk-fill kompozitů, aniž by museli mít obavy z konečného vzhledu výplně.

6. Zjistěte si míru zatékavosti

Reologie je důležitou vlastností každého dentálního kompozitu, bulk-fill kompozity nevyjímaje. Viskozita materiálu může mít značný vliv na celou řadu proměnných, jako je adaptace, manipulační vlastnosti, mechanická pevnost a polymerační napětí. To, jak se materiál roztéká nebo zhušťuje vlivem smykových sil při aplikaci, může navíc ovlivňovat adaptaci i vlastnosti kompozitu při modelaci výsledné anatomie.
Přestože se bulk-fill kompozity vyrábějí v mnoha různých viskozitách, jsou všeobecně klasifikovány buď jako nízko viskózní nebo vysoko viskózní – každý však má vlastní soubor silných a slabých vlastností a jiné ideální techniky pro manipulaci. Vysoko viskózní bulk-fill kompozity bývají pevné, hutné a tvarovatelné, ale mají špatnou pověst, pokud jde o schopnost adaptace a vytvářejí vyšší napětí. Na druhou stranu nízko viskózní bulk-fill kompozity (zatékavé kompozity) jsou tekutější, a tedy se lépe adaptují, ale často na úkor mechanických vlastností a odolnosti vůči opotřebení. Mějte na paměti, že tyto klady a zápory nejsou striktně dány – a některé materiálové vlastnosti je možné pozměnit díky různým technikám, jako je použití ohřívače kompozitu nebo volba jiné metody aplikace. Některé bulk-fill materiály disponují systémy aplikace poskytujícími výhodu tixotropních vlastností materiálu nebo materiál při manipulaci zředí. To znamená, že se viskozita materiálu dočasně snižuje vlivem smykových sil způsobených jeho vytlačováním a materiál zateče do preparované kavity, lépe se adaptuje a vzniká méně pórů, aniž by se zhoršily jeho mechanické vlastnosti. V závislosti na materiálu se může viskozita opět relativně rychle zvýšit, což umožní tvarování a modelaci materiálu. Ujistěte se, že viskozita vašeho materiálu a způsob aplikace jdou dohromady a pomohou vám dosáhnout co nejlepšího výsledku.

7. Zjistěte si výkon své polymerační lampy a jak ji správně používat

Polymerační lampy nejsou jen dalším nástrojem ve vaší výbavě – jejich výkon je nesmírně důležitý pro výslednou kvalitu a odolnost výplně. Neúplná polymerace v podstatě může vést ke klinickým problémům, jako je prasknutí výplně, sekundární kaz, diskolorace nebo citlivost.
Bez ohledu na používaný bulk-fill kompozit musí vaše polymerační lampa dodávat do kompozitu dostatek energie po dostatečně dlouhou dobu, aby došlo k jeho úplnému vytvrzení až do dna kavity. To znamená nejen kontrolovat vaši techniku a požadavky materiálu, ale také zajistit to, že bude vaše polymerační lampa fungovat přesně podle očekávání. Polymerační lampy, bez ohledu na kvalitu, po-užíváním degradují, což může podstatně ovlivnit výkon lampy a následně i vytvrzení materiálu. Kromě výběru kvalitního zařízení kontrolujte, zda je hrot světlovodu čistý, lampu pravidelně testujte a podle potřeby ji nechávejte servisovat. Zkontrolujte také svoji techniku – umisťujete hrot světlovodu co nejblíže výplňovému materiálu? Nakláníte světlovod tak, aby světlo pronikalo hluboko do materiálu a účinně jej vytvrdilo? A konečně, vytvrzujete dostatečně dlouho podle pokynů výrobce materiálu, aby se tento vytvrdil do odpovídající hloubky?

8. Použití u neklidných pacientů nebo dětí

Protože lze výplně z bulk-fill kompozitů zhotovit z méně vrstev než u konvenčního kompozitu, mohou proces zhotovování výplně skutečně urychlit a usnadnit. Tím se následně zkracuje doba ošetření, což ocení zejména lékaři ošetřující neklidné nebo dětské pacienty.

9. Zvolte si správné lešticí systémy

Dokončování a leštění jsou v procesu zhotovování výplní důležité kroky nejen kvůli dosažení přirozené estetiky, ale také kvůli minimalizaci kumulace plaku a podráždění dásní a udržení celkového zdraví dutiny ústní. A ačkoliv je k dispozici mnoho lešticích systémů a každý stomatolog má své vlastní preference, je důležité svoji volbu nástrojů pravidelně revidovat. Vyplatí se zajímat se o nové lešticí systémy – mohly by vám pomoct dosahovat dlouhotrvajícího lesku při menším počtu pracovních kroků.

Závěr

Úspěch výplňového ošetření znamená více než jen vybrat správný bulk-fill kompozit – znamená zevrubnou znalost vašeho materiálu, stejně nástrojů, které vám pomohou docílit požadovaného výsledku. Čím lépe budete mít pod kontrolou tyto klíčové faktory, tím efektivněji budete schopni spolehlivě dosahovat odolných, estetických výsledků – ode dna výplně až po její povrch.

O autorovi

Dr. Brad Craig (USA) 

má více než 24 let zkušeností s vývojem dentálních produktů ve společnosti 3M Oral Care. Před nástupem do 3M také krátce působil ve společnostech Dow Chemical a Sandia National laboratories. Získal titul Ph.D. na University of Minnesota v oboru Materials Science & Engineering (materiálové vědy a inženýrství) (1997), a titul B.S. v oboru Chemical Engineering (chemické inženýrství) na University of Nebraska (1993). Je uváděn jako jeden z vynálezců u více než 50 patentů v USA, v USA má více než 35 vydaných patentů a více než 300 mezinárodních patentů.


Článek byl publikován na blogu firmy 3M. Původní znění naleznete na https://dentalblog.3m. com/dental/bulk-fill-composites-considerations-and-keys-to-success/. Vyšel také v odborném časopisu Stomateam č. 4/2022.

Dr. Brad Craig, Ph.D.