Ako môže medicínske a kozmetické bielenie zubov zmeniť život

Kazuistika zubnej lekárky Dr. Clarissy Jänig

Anamnéza:

Tridsaťročná pacientka prišla do našej ordinácie a potrebovala urgentné stomatologické ošetrenie. Trápil ju odfarbený stredný rezák, kvôli ktorému sa hanbila usmiať sa. Vysvetlila nám svoje starosti a opýtala sa, ako by sme jej mohli pomôcť zlepšiť jej situáciu. Vysvetlila som jej rôzne možnosti liečby, od protetického riešenia až po konzervatívnejší prístup zahŕňajúci vnútorné bielenie endodonticky ošetreného ľavého horného stredného rezáka.

Na zaistenie homogénneho vzhľadu som tiež navrhla kompletné kozmetické bielenie horného a dolného zubného oblúka. Vysvetlila som, že prvým krokom liečby bude vybielenie zubov tak, aby výplne, ktoré budú umiestnené neskôr, zodpovedali novému odtieňu zubov. Následne som navrhla výmenu existujúcich nedostatočných výplní a ošetrení prípadných kazivých lézií.

Medzi prvou konzultáciou a plánovanou návštevou na začatie bielenia zubov pacientka zistila, že je tehotná. Vzhľadom na to, že tehotenstvo a dojčenie je absolútnou kontraindikáciou na bielenie zubov, musel sa začiatok jej ošetrenia odložiť.

Ešte v čase, keď pacientka dojčila, došlo k prasknutiu starej výplne rezáka a hnedý kaz medzi zubami sa stal jasne viditeľným. To viedlo k tomu, že sa pacientka rozhodla prestať dojčiť a okamžite začať liečbu.

Situácia po tehotenstve, odhaľujúce rôzne kazivé lézie a sekundárny kaz vo frontálnej oblasti. Zub 21 vykazuje šedé zafarbenie spôsobené výplňou koreňového kanálika.

 

Protokol ošetrenia

Predpokladom úspešného vybielenia endodonticky ošetreného zuba je absencia klinickej alebo rádiografická insuficiencia. Pre overenie vhodnosti tohto zuba pre vnútorné bielenie som vykonala intraorálne vyšetrenie, perkusný test a röntgenový snímok. Röntgenový snímok teraz nepreukázal žiadne abnormality, takže sme sa mohli pustiť do ošetrenia.

Ošetrenie som začala vytvorením prístupovej dutiny, odstránením starej palatinálnej výplne, aby som odhalila existujúcu koreňovú výplň. Pomocou Gatesovho vrtáka bola odstránená koronárna tretina koreňovej výplne, a to 2-3 mm pod líniou ďasná. Potom bola aplikovaná 2 mm hrubá vrstva skloionomérneho materiálu ako cervikálna zátka. Po zatuhnutí skloionomérnej zátky bol do dutiny aplikovaný bieliaci gél Opalescence™ Endo.


Výplň koreňového kanálika po otvorení zuba starým trepanačným otvorom a odstránenie koronálnej tretiny výplne koreňového kanálika.


Opalescence Aplikácia bieliacého gélu Opalescence Endo 35% do zuba.

Aby sa materiál udržal na mieste a zaistila sa jeho účinnosť v zube, bol aplikovaný gél s peroxidom vodíka, prekrytý penovou hubkou a potom utesnený dočasným cementom.


Dočasné uzatvorenie dutiny dočasným cementom.

Po ošetrení som pacientke odporučila, aby starostlivo sledovala farbu ošetreného zuba.

Vždy sa vyhýbam bieleniu endonticky ošetrených zubov v piatok, pretože reakcia na ošetrenie sa môže značne líšiť. Vytúžený výsledok môže byť dosiahnutý za menej ako 24 hod. Ak nasleduje ďalšie bielenie okolitých zubov, potom nie je možné odstrániť bieliaci gél skôr, než zub výrazne zosvetlí oproti susedným zubom.

V tomto prípade ma pacientka nasledujúci deň informovala, že ošetrený zub zodpovedá odtieňu susedných zubov. Rozhodla som sa ponechať bieliaci gél na mieste ďalších 48 hodín, aby ošetrený zub vyzeral o niečo svetlejší ako ostatné predné zuby.

Po 72 hodinách bolo bielenie Opalescence Endo zo zuba odstránené. Zub bol potom provizórne uzavretý, aby bolo možné opraviť výplň zodpovedajúcu novému odtieňu zuba.

EndoSituácia po bielení endodonticky ošetreného zuba bielením Opalescence Endo. Zub sa zdá byť len o niečo svetlejší, pretože stará výplň a zubný kaz stále pôsobia na sfarbenie zuba.

Na vybielenie celého horného a dolného oblúka som použila vyrobené individuálne nosiče s malými vestibulárnymi rezervoármi. Pacientke som poradila, ako do týchto priestorov aplikovať bieliaci gél Opalescence™ PF 10% a nosiť ich šesť až osem po sebe idúcich nocí. Karbamidperoxidový gél s koncentráciou 10 % oxiduje farebné molekuly v pacientových zuboch a vedie k vynikajúcemu výsledku: farbe zubov A1.

Individuálne bieliace nosiče s malými rezervoármi vyrobené na zákazku pre pacientov. Pacientka nosila tieto nosiče po dobu šiestich nocí a používala bieliaci gél Opalescence PF 10%.


Bielenie zubov hornej a dolnej čeľuste pomocou individuálnych nosičov a karbamidperoxidového gélu        Opalescence PF 10%.

Po dosiahnutí odtieňa zuba A1 sa zubný oblúk stále javí ako nepravidelne sfarbený, esteticky nepríjemný. Staré odfarbené okraje výplní (prvotný a sekundárny kaz) neboli ošetrením bielením zubov ovplyvnené. V dôsledku čoho bolo potrebné ďalšie ošetrenie zhotovením nových výplní.

Situácia po aplikácii bieliaceho gélu Opalescence Endo na zub 21 a vybielenie horného a dolného oblúka - ale pred výmenou výplní a konzervatívnym ošetrením.

Obnovenie výplní je vhodné začať po uplynutí aspoň dvoch týždňov od bielenia zubov. Tým je zaistené, že adhézia nebude inhibovaná kyslíkom uvoľňovaným počas bielenia zubov.

Začiatok výmeny starých výplní.

Nakoniec boli pacientke vymenené nedostatočné výplne a opravené kazivé lézie, čo jej vykúzlilo žiarivý úsmev na tvári. Neskôr nám nadšene hlásila, že sa teraz opäť odvažuje smiať a ukazovať svoje zuby – priamy dôsledok tohto ošetrenia. Výsledky tohto úspešného ošetrenia bielením zubov zaznamenali a komentovali rôzni kolegovia a príbuzní. Pacientka je veľmi šťastná, že má nový žiarivý úsmev.

     

Žiarivý úsmev pacientky na konci ošetrenia.

 

O autorke:

Dr. Clarissa Jänig, Nemecko

 

Dr. Clarissa Jänig