Aké vlastnosti by mal mať materiál pre fixáciu porcelánu?

Kazuistika: Dr. Paulo Vinicius Sores

Metóda, ktorú klinickí lekári používajú na ošetrenie vnútorného povrchu keramickej náhrady, v podstate určuje kvalitu väzby, ktorú môžu získať. Pretože vieme, že kvalitné ošetrenie keramiky vo všeobecnosti vedie k ideálnej úrovni väzby, je dôležité, aby zubní lekári nepodceňovali význam používania veľmi kvalitných materiálov a ich vplyv na silu väzby.

Porcelain Etch od Ultradentu je kyselina fluorovodíková, ktorá je dostatočne tekutá, aby zmočila povrch keramiky a dosiahla správny účinok. Súčasne Porcelain Etch ponúka aj ideálnu viskozitu, ktorá zabraňuje jej vytekaniu z vnútornej časti náhrady. Táto dokonalá rovnováha medzi zmáčavosťou a optimálnou viskozitou je charakteristickým rysom prípravku Porcelain Etch.

Silan vytvára na povrchu keramiky dokonalú chemickú reakciu. Aplikačné špičky dodávané s týmito výrobkami uľahčujú ich aplikáciu na vnútornú stranu keramickej náhrady.

Nižšie uvedené klinické snímky demonštrujú funkčnosť prípravkov Porcelain Etch a Silane. Pacientka pred ošetrením podstúpila endodontické bielenie, bohužiaľ kvôli extrémnej kalcifikácii dentínových tubulov bol výsledok neuspokojivý. Tieto snímky sú podobné mnohým prípadom, s ktorými sa všetci stretávame v našej každodennej praxi.


1. Estetický zákrok na pravom hornom centrálnom rezáku, ktorý je stmavnutý a ošetrený endodonticky. Pacientka, žena, 40 rokov. Bolo rozhodnuté odstrániť nevyhovujúce kompozitné výplne a vzhľadom na stratu štruktúry a mieru stmavnutia zhotoviť konvenčnú keramickú fazetu.


2. Intraorálny pohľad zdôrazňujúci úroveň stmavnutia pravého horného stredného rezáka.


3. Bočný pohľad na pravý horný centrálny rezák.


4. Odtieň pravého horného stredného rezáka (A2) a ľavého stredného rezáka (BL3).


5. Začatie preparácie diamantovým brúskom.


6. Konvenčná preparácia fazety, odstránenie výplne III. a IV. triedy z medziálnej strany, zostáva odstrániť výplň IV. triedy z distálneho uhla. Preparácia fazety sa považuje za konvenčnú, pokiaľ prevažuje adhezívna plocha nad sklovinou. V takom prípade je potrebná väčšia preparácia (v priemere nad 1,0 mm), aby mal keramik dostatok priestoru pre opacifikáciu a charakteristiky.


7. Vnútorný povrch fazety ošetrovaný kyselinou fluorovodíkovou, Porcelain Etch po dobu 90 sekúnd.


8. Po opláchnutí vodou bola fazeta vyčistená pomocou kyseliny fosforečnej, leptadla Ultra-Etch™, po dobu 5-10 sekúnd.


9. Aplikácia silánu, vyčkajte aspoň 60 sekúnd.


10. Intraorálny bočný pohľad na fazetu a prírodný zub. Rešpektovanie rozmerov, tvaru, farby a štruktúry. Fazetu vytvoril technik Rafael Stoque (Uberlândia, MG).


11. Konečný pohľad spredu, po cementácii.


12. Začiatočný stav.

13. Výsledok.

Ďalšie informácie nájdete TU >>

 

O autorovi
Dr. Paulo Vinicius Sores, CD, MS, PHD

Vyštudoval zubné lekárstvo na Federálnej univerzite v Uberlandii (2002). Je špecialistom v odbore stomatológia, Stomatologická fakulta UFU (2004). Vyštudoval magisterský odbor Ústnej rehabilitácie na Federálnej univerzite v Uberlândii (2006). Získal doktorát v odbore zubná klinika, Stomatologická fakulta Štátnej univerzity v Campinas (2008) a absolvoval postdoktorandský a štipendijný pobyt na University of Illinois - Chicago (2014-2015).

Venuje sa pedagogickej a výskumnej činnosti, je uznávaným prednášajúcim a autorom odborných publikácií.

 

Dr. Paulo Vinicius Sores