Iný podložkový materiál už nepotrebujete!

Svetlom tuhnúci, živicou modifkovaný liner na báze kremičitanu vápenatého. Určený pre použitie na priame a nepriame prekrytie pulpy, ako ochranný liner pod kompozitum, amalgám, cementy a ďalšie výplňové materiály. Ideálna, unikátne stabilná a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionoméru. Zaisťuje viditeľné uvoľňovanie vápnika a jeho alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxy-apatitu, čím vytvára tvrdý ochranný mostík už po 28 dňoch.

Ideálny tiež ako liner na dno každej hlbokej kavity. Unikátne zloženie vedie k uvoľňovaniu kalciových a hydroxidových iónov, ktoré stimulujú dentínové bunky k tvorbe nového dentínu.
 
• vylepšená väzba na vlhký dentin a zapečatenie v hlbokých kavitách
• nulová rozpustnosť
• výrazné uvoľňovanie vápnika
• alkalické pH
• tvorba hydroxy-apatitu a formácia sekundárneho dentínoveho mostíka izolujúceho pulpu
• dobrá rádioopacita pre ľahkú identifikáciu na RTG snímkoch
• rýchla a cielená aplikácia tenkou kanylou

 

Vaše názory:

TheraCal LC je jeden z mých oblíbených materiálů v zachované stomatologii. Jedná se o pryskyřicí modifikovaný křemičitan vápenatý, ideální pro přímé i nepřímé překrytí pulpy a jako báze/liner. Dříve jsem v případech, kdy byla preparace blízko pulpy, používal CaOH a skloionomer jako liner pro urychlení léčby a snížení pooperační citlivosti. Zjistil jsem však, že použití TheraCal LC je snadnější a rychlejší než předchozí kombinace materiálů, protože je balen ve stříkačce, umožňující přímé umístění na zasaženou oblast. Je polymerován světlem, čímž můžu kontrolovat pracovní čas. Produkt je snadno použitelný a zajišťuje konzistentní a efektivní výsledky.
    
MUDr. Petr Veit
prednosta súkromnej stomatologickej kliniky
Moravia Dent s.r.o., Otrokovice

 

Prehrajte si video použitia TheraCal LC ako lineru v hlbokej kavite.


 *Prisma a Dycal sú registrované ochranné známky Dentsply Caulk.


Pracovný postup na klinickom prípade
 

1) Pred umiestnením
TheraCal LC je nutné
dosiahnuť hemostázy.
2) TheraCal LC aplikujte
priamo na exponovanú
pulpu a polymerizujte
ho svetlom v 1 mm vstvách.
3) Leptajte, oplachujte
a aplikujte bond.
4) Dokončite opravu zuba.

prečítajte si kliknutím na obrázok

Odborný článok publikovaný
v časopise DentalCare 3-4/2012

listujte kliknutím na obrázok

Najčastejšie kladené
otázky a odpovede

listujte kliknutím na obrázok

Návod na použitie
v českom jazyku

 

V prípade záujmu kontaktujte svojho obchodného zástupcu:

 

tl