SR Dental Show 2021 - lekári

SKZL Regionálna komora Bratislava
v spolupráci s firmou Hu-Fa Dental s.r.o.
si Vás dovoľujú pozvať na 22. ročník odbornej medzinárodnej konferencie

DENTAL SHOW 2021

13. novembra
 

tentokrát vo Vašom počítači, tablete alebo telefóne

on-line 

Pripojte sa z pohodlia Vášho domova alebo ordinácie 

  • a užite si zaujímavé témy s poprednými českými a aj svetovými prednášajúcimi
  • pútavé prednášky pre lekárov aj sestry - prednášky bežia súčasne
  • priestor pre Vaše otázky na jednotlivých prednášajúcich
  • za absolvovanie konferencie získate 7 kreditov v rámci vzdelávania pre lekára a aj pre sestry

PROGRAM A PRIHLÁŠKY PRE SESTRY NÁJDETE TU >>


Prednášajúci:

Dr. Rafael Beolchi, Universita Sao Paulo, Brazília

Dr. Beolchi vyštudoval stomatológiu na univerzite v Sao Paulo (Brazília) v roku 2000. Od roku 2001 pôsobí v súkromnej praxi, prevažne v estetickej a kozmetickej stomatológií. Je lektorom kurzov estetickej stomatológie v národných a medzinárodných inštitúciách a autorom štyroch knižných kapitol na témy polymerizácie a konzervačnej stomatológie. Pôsobí ako člen redakčnej rady vedeckých časopisov a ako medzinárodný lektor vo viac než 50 krajinách vrátane celej Latinskej Ameriky a USA, Európy, Ázie a Afriky.

Michal Ganowicz DDS PhD, Varšava, Poľsko

Špecialista na konzervatívnu stomatológiu a endodonciu. Vo svojej každodennej praxi vykonáva endodontickú a konzervatívnu liečbu, priamu aj nepriamu, vrátane oklúzie a temporomandibulárnych kĺbov a tiež profylaxiu. Počas prvých 8 rokov svojej kariéry vykonal na Katedre konzervatívneho zubného lekárstva na Varšavskej výskum zahŕňajúci zubnej epidemiológii, endodonciu, bielenie zubov a ďalšie. Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a vzdelávacích publikácií, usporadúva prednášky a praktické workshopy pre zubných lekárov, dentálne hygieničky aj študentov.

Josef Ratonyi, Budapešť, Maďarsko 

Majiteľ súkromného zubného laboratória v Ráckeve, špecialista na celkové snímacie náhrady. Absolvoval množstvo kurzov Maxa Bossharta, kurzy na Gerberovu metódu a švajčiarsky koncept protéz od Canduloru. Jeho motto: Ako zabezpečiť najlepšiu funkciu a ako dosiahnuť najvyššiu estetiku pre celkové snímacie náhrady. Je autorom knihy Úvod do celkových protéz, od roku 2017 pôsobí ako Európsky školiteľ pre IvoclarVivadent.

MUDr. Ivan Martin,
súkromná prax MartinDental, Sokolov

Špecialista pre endodonciu, graduoval na LF UK Plzeň v roku 2004, od roku 2011 funguje ako Opinion leader firmy Maillefer. Už 12 rokov organizuje prednášky a praktické kurzy pre kolegov v českej aj  slovenskej  republike. Od roku 2004 v privátnej praxi MartinDental.

 

Program lekári:

08:00 – 09:00    Registrácia účastníkov

09:00 – 11:30    Zjednodušené techniky pre docielenie translucencie a transparencie výplní. Ktoré parametre
                            sú kľúčové pre vytvorenie nepostrehnuteľných náhrad.
                            Porozumenie optickým vlastnostiam prirodzeného chrupu a rola farby a rovnováhy medzi
                            priehľadnosťou a priesvitnosťou je prvoradé. Pochopenie týchto optických javov Vám umožní
                            reprodukovať prirodzený chrup efektívne, s predvídateľnosťou a vyššou estetikou.
                            Dr. Rafael Beolchi, Universita Sao Paulo, Brazília

11:30 – 12:00    Prestávka

12:00 – 13:15    Biologické ošetrenie hlbokého kazu - od účinnej anestézie po konečné plnenie.
                              V tejto pútavej prednáške sa naučíte, ako efektívne anestetizovať zub zasiahnutý pulpitídou.
                              Dozviete sa, čo je biologická liečba a aká efektívna je pri liečbe pulpitídy, vrátane nevratnej
                              pulpitídy! Naučíte sa osvedčený protokol pre zaobchádzanie s Biodentinom - bioaktívnou náhradou                                            dentínu. Uvidíte niekoľko zaujímavých trikov, ktoré Vám pomôžu opraviť zub hladko a                                                                      predvídateľne  po dokončenej biologickej liečbe.
                              Michal Ganowicz DDS PhD, Varšava, Poľsko

13:15 – 14:15    Celkové protézy 4.0 - Snímacie protézy inak.
                              Zvýšené sanie ako bonus pri maximálnej stabilite dolnej celkovej náhrady. V čom sú iné?
                              Kompletná kazuistika, vysvetlenie klinických aj technických aspektov ošetrenia.
                            Josef Ratonyi, diplomovaný zubný technik, Budapešť, Maďarsko

14:15 – 14:45    Prestávka

14:45 – 15:45    Výplach a aktivácia. Problém preplnenia kanálika Hypochloridom – diagnóza, liečba, prevencia.
                            
MUDr. Ivan Martin, súkromná prax MartinDental, Sokolov

15:45 – 16:45    Apexometria, trepanovaný apex, retrográdne plěnenie.  Revitalizácia zuba. 
                            MUDr. Ivan Martin,
súkromná prax MartinDental, Sokolov

16:45 - 17:00     Záver konferencie, voľná odborná diskusia k prednášaným témam
 

Účastnícký poplatok pre lekára, študentov a absolventov zahŕňa:

•    účasť na prednáškach 
•    preklad skúseného tlmočníka pri zahraničných prednášajúcich (konsekutívny spôsob tlmočenia)
•    získanie 7 kreditov v rámci systému vzdelávania

 

Program a prihlášky pre sestry nájdete TU >>

 

Kedy a kde

vo Vašom počítači, tablete alebo telefóne
v sobotu 13. novembra 2021
8:00 - 17:00 hod.

 

Účastnícke poplatky

Prihláste sa ešte dnes a zaistite si voľné miesto sebe aj svojej sestre!

Lekári pri platbe od 01. 10. 2021
člen SKZL - 110 €  /  nečlen SKZL 165 €

Sestry pri platbe od 01. 10. 2021
členka SKSaPa alebo členka SKMTP- 63 € / nečlenka alebo nečlenka SKMPT SKSaPA - 82 €

Ak je Váš zamestnávateľ, na ktorého bude vystavená faktúra, našim VIP-zákazníkov, bude Vám na faktúre cena za vstupné pre sestru znížená o výšku Vašej VIP zľavy.

Ste študent alebo absolvent s maximálne ročnou praxou? Zúčastnite sa Dental Show za zvýhodnenú cenu s 25% zľavou z bežnej ceny kurzu.
Účastnícky poplatok pre študentov a absolventov:

- pri platbe od 01. 10. 2021 - 83 €*

* k prihláške je nutné priložiť kópiu indexu alebo diplomu.

 

Údaje pre platbu

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné VOPRED previesť prevodom na číslo účtu (nie na základe faktúry): IBAN: SK73 0200 0000 0042 2844 4458                  

Variabilný symbol: Vaše registračné číslo v SKZL                                                                                                                          Špecifický symbol: 312021.


Daňový doklad bude zaslaný poštou alebo e-mailom.

Prihlásiť sa môžete pomocou prihlasovacieho formulára nižšie.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v programe.

Prihláška je potvrdená a zaevidovaná až po uhradení účastníckeho poplatku na účet.

* Nárok na VIP zľavu pri platbe za sestričku  zistíte z Vašich faktúr alebo kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

V prípade nejasností môžete kontaktovať p. Trúchlu na emaile truchla@hufa.sk

Do poznámky v prihláške, prosím, uveďte svoje registračné číslo v SKZL. Bez uvedenia tohto čísla Vám nebudú môcť byť pridelené kredity.

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ ZASTAVENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazná přihláška

+ Přidat další osobu
Obchodní zástupce
Poznámka

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování a zobrazení komentáře společností HUFA a.s. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování. Více informací v zásadách zpracování osobních údajů.