Zvládání citlivosti zubů

Citlivost zubů je jednou z nejčastějších stížností pacientů v zubní ordinaci a obvykle souvisí s obnažením dentinových tubulů a/nebo poškozenou sklovinou.1,2 Hlavní mechanismus bolesti je způsoben pohybem tekutiny uvnitř dentinových tubulů, což může vést ke stimulaci pulpálního nervu. Je důležité si uvědomit, že ne všechny případy obnaženého dentinu budou nutně znamenat přítomnost obnažených dentinových tubulů, a to kvůli oblastem, kde může být přítomen sklerotický dentin.

Konzumace potravin a nápojů obsahujících kyseliny (např. kyselé nápoje a ovoce), může také zvýšit riziko vzniku citlivosti. Bulimie a kyselý reflux mohou také zvyšovat a/nebo se alespoň podílet na erozi skloviny a měly by být vždy v hledáčku zubního lékaře pro správnou diagnostiku.

Pokud jde o bělení zubů, výskyt mírné dočasné citlivosti je něco, co může být někdy s tímto druhem ošetření spojeno. Ve většině případů je však citlivost také obvykle mírná a přechodná.3
V souvislosti s druhem bělicího prostředku bylo ve srovnávacím systematickém přehledu karbamidperoxidových gelů aplikovaných v nosiči oproti produktům s peroxidem vodíku (pro domácí bělení) zjištěno, že obě metody mají relativně stejnou míru citlivosti zubů a podráždění dásní.4
Bylo také zjištěno, že přechodná mírná až střední citlivost zubů se může vyskytnout až u dvou třetin uživatelů v počátečních fázích bělení5 , tedy něco, co lze považovat za normální jev.

Je důležité poznamenat, že tato dočasná citlivost obvykle nemá trvalý dopad, a jak již bylo zmíněno, kromě oblastí obnažených dentinových tubulů (obvykle přítomných v oblastech ústupu gingivy) se citlivost může objevit také u špatně zhotovených nebo stárnoucích výplní, v oblastech, kde jsou přítomny nekariózní cervikální léze, nebo u dosud nezjištěných kazů, zejména v interproximálních oblastech.

Zásadní je vědět, že tento druh citlivosti zubů lze a měl by být léčen, a existuje mnoho způsobů, jak to odborník může udělat. Léčba sahá od pečetí po diodové lasery, včetně gelů s dusičnanem draselným a fluoridem. 

Gely s dusičnanem draselným

Chemické nervové látky, jako je dusičnan draselný, jsou snadnou, rychlou a nákladově efektivní metodou, která je ve většině případů první volbou. Společnost Ultradent Products nabízí jako takovou metodu UltraEZ™, gel, který lze použít v individuálně zhotovovaných nosičích na bělení nebo který lze použít také prostřednictvím exkluzivních předplněných univerzálních nosičů. Dusičnan draselný má také tu výhodu, že ve srovnání s jinými metodami poskytuje rychlejší výsledky.

Fluoridové laky

Další desenzibilizační metodou je použití fluoridových laků, například Enamelast™. Způsob účinku se liší od dusičnanu draselného v tom smyslu, že Fluorid má dočasně blokovat vstup do obnažených dentinových tubulů.

Diodové lasery

Jak již bylo zmíněno, další doplňkovou metodou je použití diodových laserů, které lze použít k ošetření tkáně zubní dřeně prostřednictvím fotobiomodulace, PBM.


Na tomto místě uvádíme návod, který by mohl být užitečný při léčbě pacientů s dentinovou hypersenzitivitou:

Ošetření citlivosti před bělením 

  •  Pacient má v anamnéze citlivost nebo má pozitivní testy na dotek či vyšetření vzduchem. 
  •  Navrhněte zubní prohlídku za účelem kontroly kazivosti zubů dva týdny před bělením.
      Podle potřeby vytvořte individuální nosiče na bělení. 
  •  Pacient si čistí zuby bělicí zubní pastou Opalescence Sensitivity Relief před bělící kúrou a během ní. 
  •  Aplikujte ošetření fluoridovým lakem Enamelast. Bělení může začít následující den. 
  •  Zhodnotí se, zda nosiče na bělení dobře sedí, zda nedráždí dásně a zda se snadno snímají. 
  •  Pacient zahájí bělení bělicím gelem s nízkou koncentrací. 
  •  Jako doplňek léčby používá pacient desenzibilizační gel UltraEZ™ po dobu 15 - 60 minut. 

Během bělení 

V případě, že se citlivost objeví až v průběhu bělení, je možné udělat tyto kroky pro zlepšení:
  •  Pokud je to možné, poskytněte bělící přípravek se sníženou koncentrací. 
  •  Pacient zkrátí dobu nošení bělicího gelu.
  •  Pacient vynechá jeden nebo více dnů bělení. 
  •  Pacient si čistí zuby bělicí zubní pastou Opalescence Sensitivity Relief
  •  Pacient používá znecitlivující gel UltraEZ™ po dobu 15 - 60 minut před a/nebo po bělícím ošetření. 
  •  Pokud dojde k podráždění dásní, zkontrolujte techniku plnění a umístění individuálních nosičů bělení.
      V případě potřeby může pacient použít volně prodejné přípravky na zmírnění bolesti v ústech podle pokynů. 
      Pokud pacient není schopen zvládnout citlivost při bělení, přerušte bělení. 

Na závěr je známo, že použití desenzibilizačního prostředku UltraEZ™ po dobu 30 minut před bělením pomáhá snížit citlivost zubů6. Použití aktivního 3% dusičnanu draselného a 0,11% fluoridového desenzibilizačního prostředku po dobu 30 minut před bělením snížilo citlivost zubů ve srovnání s placebem u populace s rizikem citlivosti zubů. 

Lze konstatovat, že desenzibilizační prostředky jsou účinné při zmírňování přecitlivělosti dentinu. Krátkodobá léčba dentinové hypersenzitivity přípravkem UltraEZ™ prokázala statisticky významné snížení pocitu bolesti ve srovnání s placebem7


Zdroje:
1. SoaresPV, Grippo JO. Lesões cervicais não cariosas e hipersensibilidade dentinária cervical: etiologia, diagnóstico e tratamento.1a.ed. SãoPaulo: Quintessence; 2017. 
2. SoaresPV, Machado A C and cols., Hipersensibilidade Dentinária: Guia Clínico. Ed. Santos Pub, IK Publishing, SãoPaulo, 2019.
3. Eachempati P, Kumbargere Nagraj S, Kiran Kumar Krishanappa S, Gupta P, Yaylali IE. Home-based chemically-induced whitening (bleaching) of teeth in adults. Cochrane Database Syst Rev 2018;12(12):Cd006202.
4. Luque-Martinez I, Reis A, Schroeder M, et al. Comparison of efficacy of tray-delivered carbamide and hydrogen peroxide for at-home bleaching: A systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig 2016;20(7):1419-33.
5. Hasson H, Ismail AI, Neiva G. Home-based chemically-induced whitening of teeth in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006(4):CD006202.
6. Leonard RH Jr, Smith LR, Garland GE, Caplan DJ. Desensitizing agent efficacy during whitening in an at- risk population. J Esthet Restor Dent. 2004;16(1):49- 56. 
7. Ozen T, Orhan K, Avsever H, Tunca YM, Ulker AE, Akyol M. Dentin hypersensitivity: a randomized clinical comparison of three different agents in a short-term treatment period. Oper Dent. 2009;34(4):392-398.
Dr. Rafael Beolchi