Neuveriteľne flexibilný

Úspech dlahovacích pások Ribbond viedol k uvedeniu ďalších dlahovacích systémov na trh. Aj napriek tomu, že mnoho výrobcov sa snažilo Ribbond napodobiť, nikdo z nich sa mu nedokáže vyrovnať.

Pracovné postupy:

1. diel seriálu: Dlahovanie zubov TU >>
2. diel seriálu: Zhotovenie mostíka TU >>
3. diel seriálu: Kompozitné výplne TU >>
4. diel seriálu: Endodontické ošetrenie TU >>
5. diel seriálu: Fixný ortodontický retainer & Rešenie pre diastema TU >>
6. diel seriálu: Stabilizácia po traumatoch TU >>

Čo je Ribbond?

Ribbond je vláknitá výstuž, ktorá zabraňuje vzniku zlomenín vo všetkých dentálnych kompozitoch a akrylátoch. Použitie technológie Ribbond je derivátom rovnakého vláknitého kompozitného laminátu, ktorý sa používa na výrobu rovnakých vysoko výkonných priemyselných aplikácií, ako sú konce lietadiel, lodné trupy a tenisové rakety.

Ribbond je vyrobený z rovnakých vysoko pevných polyetylénových vlákien používaných na výrobu nepriestrelných viest. To je tkané pomocou patentovanej krížovej väzby, zámok-steh väzby. Potom je upravený pre väzbu pomocou plazmy studeného plynu.

Zverejnené nezávislé štúdie (k dispozícii na požiadanie) a uznávaní odborníci uprednostňujú Ribbond pred ostatnými systémami. Najvýraznejším dôvodom je neprekonaná prispôsobivosť Ribbond pások.

Pozrite si video, ktoré zhŕňa dôležité charakteristiky vlákenných dlahovacích pások systému Ribbond

Konfiguracia vlákna

Patentované leno vlákno splietané krížovým zámkovým stehom, zaisťuje neprekonateľnú prispôsobivosť bez kompromitovania svojej smerové integrity a schopnosti podpory kompozit. Tento patentovaný zámkový steh zabraňuje zhrnutiu vlákien v živici. Jednosmerné alebo tkané podporné systémy sa pri adaptácii rozostúpia a možno tu očakávať zhrnutie a riziko prasknutia v živicovej matrici, pri stlačení náhrady.


Patentované Ribbond leno vlákno.
Nerozplieta sa pri zastrihnutí alebo roztiahnutí pri prispôsobení.

 

Prispôsobivosť bez pamäťového efektu

Pravdepodobne ako stabilita vlákna je nulový pamäťový efekt podporného systému. Materiál, ktorý sa odchlipuje nevedie iba k prílišnej objemnosti, ale tiež ohrozuje systém vrstvenia. Ribbond je virtuálne bez pamäťového efektu, čo zaisťuje tesnú a presnú adaptáciu. V prípade periodontického dlahovania vlákna tesne prilieha k povrchu zuba a vytvára tak laminovanú štruktúru.


špičková prispôsobivosť - ľahká adaptácia - bez pamäťového efektu

Vláknom podporený kompozit je silný, akonáhle je vlákno laminované k zubu, ale náchylný ku koheznému zlyhaniu živice, keď vlákno nie je tesne prispôsobené zubom. Príkladom tohoto fenoménu laminátu je sila porcelánovej fazety pri tesnom spojení so zubom.
V prípade mostíka alebo iných voľne stojacích konštrukcií môžu byť vlákna navrstvené do laminátu tak, že sa umiestnia do viacerých vrstiev.

 

Nasledujúce fotografie demonštrujú, ako na rozdiel od voľne tkaných vlákien si Ribbond zachováva rozmerovú stabilitu

kliknite na obrázok pre zväčšenie

Ribbond leno vlákno
   
Jednosmerné sklené vlákno
   
Konkurenčné splietané vlákno 
   
Správanie dlahovacích vlákien pri odstrihnutí 
(Ribbond je úplne vľavo) 
Ribbond v porovnaní s inými vláknami pre vystuženie

Najviac viditeľný rozdiel medzi Ribbond a inými vláknovými výstužami je ovládateľnosť. Ribbond nemá prakticky žiadnu pamäť a nestrapká sa, keď je priadaptovaný na zuby. Ostatné materiály sa buď prispôsobujú, alebo majú príliš veľa pamäte a sú ťažko použiteľné. To znamená, že ostatné vláknove výstuže nemôžu byť vyrobené ako efektívne laminátové štruktúry ako Ribbond. Hodnotenie CRA jednoznačne uvádza, že dôležitosť ľahkého používania ďaleko prevýši náklady a že Ribbond bol najjednoduchší materiál na aplikáciu.

Zdokumentovaná história úspechu

Ribbond vedie na poli publikovaných článkov a štúdií. Ribbond dokazuje sériu úspechov od roku 1992. V prípade požiadavky posledných článkov nás, prosím, kontaktujte. Tie sú dostupné na vyžiadanie (v angličtine).


Biokompatibilita

Ak je Ribbond odstrihnutý rotačným nástrojom, výsledné častice a exponované vlákno nie je biokompatibilným rizikom pre pacienta.


Nekonečná životnosť

Ribbond má nekonečnú životnosť a nevyžaduje uloženie v chladničke, čo maximalizuje efektivitu nákladov.


Ribbond vs. sklenené vlákna

Niektorí výrobcovia ponúkajú systémy dlahovacích materiálov zo sklených vlákien. Rovnaké vlákna, ktoré sa používajú na výrobu Ribbond sa používajú na výrobu nepriestrelných viest a ochranných štítov pre vojenské lietadlá. Sklené vlákna nie sú používané pre podobné priemyselné uplatnenie z obvyklých dôvodov - pretože sú lámavé a nie sú odolné voči prasknutiu.

 
Dozvedieť sa ešte viac (v angličtine) >>

 

 

Pracovný postup STABILIZÁCIA PO TRAUMATOCH

 

1. Veľmi jemne reponujte avuldovaný alebo luxovaný zub.

2. Zmerajte potrebnú dĺžku pásika Ribbondu pomocou dentálnej nite. Ribbond by mal dosahovať  až do vzdialenosti 3/4 meziodistálnej šírky susedného zuba v úrovni interproximálnych kontaktov.

3. Vyberte pinzetou Ribbond z ochranného plastového obalu. Odstrihnite Ribbond  na dĺžku šablóny zo zubnej nite.

4. Navlhčite Ribbond nenaplneným bondom alebo fisurálnym pečatidlom. Prebytok odstráňte pomocou hladkej gázy alebo suchým obrúskom. Teraz sa Ribbondu môžete dotknúť v rukaviciach  alebo čistými rukami.

5. Použite voskovanú dentálnu niť k pokrytiu interproximálnych kontaktov traumatizovaného zuba a susedných pilierov voskom. Tým sa zabráni zachytávaniu kompozitu v bodoch kontaktu.

6. Očistite a leptajte zuby na úrovni interproximálnych kontaktov. Ak chcete maximalizovať ľahké odstránenie na konci liečby, leptajte iba časť povrchu potrebnú pre umiestnenie Ribbondu. Naneste bond a vytvrďte. Pre zaistenie semirigidity nenanášajte bond do interproximálne oblasti.

7. Na zub naneste minimálne množstvo naplneného kompozitu. Do bodov kontaktu nedávajte žiadny kompozit. 

8. Tlačte Ribbond skrz kompozit proti zubom. Udržujte Ribbond napnutý v interproximálnej oblasti, tzn. netlačte Ribbond do interproximálnych kontaktov ako pri periodontálnym dlahovaní. Nedovoľte, aby sa kompozit pri umiestnení Ribbondu dostal do interproximálneho priestoru. Vytvrďte kompozit.

 9. Preveďte repozíciu traumatizovaného zuba a naneste kompozit. Repozíciu vykonajte prstom a udržujte ho v polohe pre pripevnenie Ribbondu k traumatizovanému zubu a naneste kompozit. Pritlačte Ribbond tesne k zubu a vytvrďte. Uistite sa, že v interproximálnej oblasti nemáte žiadny kompozit.


10. Dokončená trauma dlaha. Hotová dlaha je estetická, tenká, hladká a nedráždi poškodenú peru.

11. Skontrolujte oklúziu, dokončite a vyleštite. Odstráňte prebytočný kompozit a vyleštite leštiacou pastou. Ribbond nie je dobré leštiť. Nestrihajte a nerežte skrz vlákna Ribbond. Hotová dlaha je tenká, pohodlná a estetická.


Pracovný postup pre FIXNÝ ORTODONTICKÝ RETAINER

 1. Štandardným postupom pripravte zuby pre bondovanie. Naneste tenkú vrstvu kompozitu
do úrovne interproximálnych kontaktov.

2. Navlhčite pripravený pásik Ribbond nenaplneným bondom a odstráňte prebytočný materiál.
Rovnako ako ortodontický zámok musí byť i Ribbond umiestnený tesne pritlačený proti zuba.

3. Pritlačte výstuž Ribbond prstom k zubom. Pomocou nástroja dotlačte až do interproximálnych
kontaktov. Pokračujte postupne po jednom zube, kým nie je umiestnený celý pások Ribbond.

4. Na rozdiel od použitia ortodontického drôtu je možné pásik umiestniť až do interproximálnych
kontaktov a po celej svojej ploche tesne pripevniť na jednotlivé zuby.

5. Odstráňte prebytočný kompozit a polymerujte.

6. Naneste zatekavý kompozit a opäť polymerujte.

7. Estetický a komfortné retainer Ribbond je hotový.

Pracovný postup pre DIASTEMA - UZATVORENIE

1. Diamantovou frézkou vytvorte v zuboch na úrovni interproximálnych kontaktov žliabok a pripravte zuby na bondovanie.

2. Do pripraveného žliabku vložte tenkú vrstvu kompozitu. Navlhčite Ribbond nenaplneným bondom a pritlačte Ribbond cez kompozit čo najviac k povrchu zuba.

3. Aplikujte ďalšiu vrstvu zatékavého kompozitu tak, aby bol Ribbond v jednej rovine s okolitou štruktúrou zubov. Hotová dlaha je schovaná v kompozitu a nemá žiadny objem.

 


Pracovný postup pre ENDODONTICKÉ OŠETRENIE

1. Príprava koreňového kanálika. Odstránenie infikovanej zubnej drene. Rozšírenie koreňového kanálika
a jeho dezinfekcia.

2. Vstrieknutie duálne tuhnúceho stredne plneného kompozitu do koreňového kanálika. Zvlhčenie
vlákna Ribbond nenaplneným kompozitom a vystuženie koreňového kanálika vláknom Ribbond.

3. Nanášanie kompozitu na vyčnievajúce časti vláknitej výstuže Ribbond a vytvorenie kompozitnej dostavby.

4. Hotová korunka

Prehrajte si pracovné postupy tiež na videu:

               Pracovný postup demonštrovaný na modelu                          Pracovný postup na klinickom prípade   

 

 


Pracovný postup pre KOMPOZITNÉ VÝPLNE

Další detailne spracovaný klinický prípad na kompozitné výplne nájdete TU >>

1. Zub je pripravený na adhezívnu prípravu a je nanesený adhezívny systém.

2. Proximálna stena je vytvorená z kompozitu. Zatekavý kompozit sa aplikuje na dno kavity a tiež na vnútorné steny pripraveného zuba. Kúsky vláknitej výstuže Ribbond sú navlhčené nenaplneným bondom a vložené skrz zatekavý kompozit proti povrchom zubov tak, aby pokryli čo najviac vnútorných povrchov zubov.

3. Časti vláknitej výstuže Ribbond sú polymerizované a postupne sa pridáva kompozit.

4. Aby sa riziko fraktúry zuba ďalej znížilo, umiestni sa kúsok vláknitej výstuže Ribbond približne 1,5 mm pod vytvorenu oklúznu plochu zuba.

5. Oklúzne plochy sú vytvorené z kompozitu.

 

Dve zaujímavé videá s problematikou kompozitných výplní pomocou Ribbond

TIP: Obe videa si môžete zväčšiť pre prehliadanie na celú obrazovku.

 

Pracovný postup pri ZHOTOVENÍ MOSTÍKA

Kompletný pracovný postup nájdete TU>>

                                  1. Odstrihnutie dvoch kusov pásikov Ribbond a impregnácia
                                  2. Príprava na bondovanie a aplikácia naplneného kompozitu
                                  3. - 5. Umiestnenie dlhšieho pásika Ribbond a polymerizácia
                                  6. Aplikácia kompozitu do mezičlenovej oblasti
                                  7. - 8. Umiestnenie a pripevnenie kratšieho pásika Ribbond
                                  9. Vytvorenie medzičlena
                                  10. Pripevnenie na Ribbond konštrukciu

Pracovný postup na videu

 

Pracovný postup pri DLAHOVANÍ ZUBOV

kompletný postup si môžete pozrieť TU >>

rezanie impregnácia aplikácia kompozita adaptácia Ribbond pásika
       
 
interproximálna adaptácia aplikácia vyhladzovacej vrstvy dlahovanie dokončené  
TU Vám prinášame zaujímavý článok,

ktorý bol publikovaný v Stomateaumu č. 2/2019 na tému:
Periodontálne dlahovanie s polyetylenovým pásikom Ribbond THM (thin-high-modulus)

Pracovný postup na videu

 

Často kladené otázky

1) Môžem sa dotknúť Ribbondu? Áno, po namočení živicou. Skôr, ako je namočený živicou, použite na manipuláciu s Ribbondom kovové nástroje. Nevyžaduje sa žiadny špeciálny postup pre vytiahnutie Ribbondu vlákna z jeho obalu pomocou pinzety, následne rozstrihnutie a namočenie živicou. Akonáhle je namočený, môžete sa dotýkať Ribbond pomocou prstov alebo latexových rukavíc.

2) Čím mám namočiť Ribbond? Navlhčite Ribbond s neplnenou spojivovou živicou, ktorá neobsahuje dentínový primer alebo kyselinové leptadla. Tieto pridané chemické zložky budú mať nepriaznivý vplyv na vytvrdnutú živicu, ak nebudú dôkladne vyprchané od vlhkého Ribbondu .(Pozri zoznam kompozít - kliknite)

3) Ako sa polymerizuje Ribbond? Rovnako ako akákoľvek vláknitá výstužná štruktúra živice, ako je trup lode alebo tenisová raketa, vlákna sa nepolymerizujú, polymerizuje sa iba živica. Živica je spojivová matrica, ktorá drží vlákna v polohách, a vlákna poskytujú pevnosť a zastavujú šírenie trhlín.

4) Aké sú tieto vlákna? Polyetylén s vysokou molekulovou hmotnosťou. Rovnaké druhy vlákien sa používajú na výrobu nepriestrelných viest.

5) Prečo nemôžem vystrihnúť Ribbond s nožnicami, ktoré už mám? Ribbondová vlákna sú odolné proti oderu a tak lomovo húževnaté, že sa používajú na výrobu nepriestrelných viest. Pri strihaní Ribbondu je dôležité mať čistý rez. Väčšina nožníc jednoducho nemôže strihať Ribbond efektívne.

Výhodou vlákien Ribbondových vlákien je, že na rozdiel od krehkých sklenených vlákien je extrémne nepravdepodobné, že sa vlákna Ribbond počas klinickej aplikácie rozbijú. Nevýhodou je, že materiál je ťažko rezateľný a väčšina nožníc ho nerozstrihne.

 

Ďalšie otázky a zaujímavé informácie (v češtine) nájdete TU >>

 

Ribbond-THM bol predstavený v máji 2000. Oproti pôvodnému Ribbond Originál má polovičnú hrúbku pri rovnakých pevnostných vlastnostiach. Vyrába sa s použitím vyššej koncentrácie tenších polyetylénových vlákien s ultra vysokou molekulovou hmotnosťou. Jeho hrúbka je 0,18 mm a ponúka sa v troch šírkach - 2 mm, 3 mm a 4 mm.

A pre ešte viac informácií môžete
kontaktovať našu produktovú špecialistku:

Monika Lenochová,
mobil: +420 777 003 363
mail: lenochova@hufa.cz

Objednať si môžete u svojho obchodného zástupcu:


Starter kit obsahuje:
3 × 22 cm vlákien o šírkach 2, 3 a 4 mm, Ribbond nožnice
a mäkkú cínovú fóliu na meranie v ústach (68 cm vyjde na cca. 20 dláh očný zub-očný zub).

Mini kit obsahuje: 1× 22 cm vlákna v šírke 3 mm, Ribbond nožničky a mäkkou cínovú fóliu pre meranie v ústach.
Refill kit obsahuje: 3x 22 cm vlákna v jednej šírke.


tl