Možnosti ošetření anxiózních pacientů v zubní ordinaci

Podařilo se nám zajistit větší sál a proto Vám můžeme nabídnout ještě pár volných míst. Přihlaste se OKAMŽITĚ pomocí formuláře dole na této stránce. Zbývající volná místa se rychle plní. 

Tato poutavá přednáška Vás vtáhne do problematiky sedace v běžné stomatologické praxi. Paní docentka Vás přehledně seznámí s používanými farmaky a jejich vlastnostmi. Důležitou částí bude bude také monitoring pacienta a zvládnutí možných komplikací. Probere také rozdíly v sedaci dětských a dospělých pacientů. Neopomene ani právní aspekty sedace a nutnou dokumentaci, která se k ní váže a spoustu dalších nezbytných informací a praktických tipů. Navíc v průběhu kurzu budete mít možnost otestovat analgosedaci pomocí "rajského plynu" ENTONOX®.

 

Přednášející

Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1988). Je držitelkou atestace v oboru stomatologie (1991), dětské stomatologie (1996) a klinického zubní lékařství (2013) a docentkou stomatologie (2011) na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Vede dětské oddělení Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1992); při stejné instituci je také zástupkyní přednosty kliniky pro vzdělávání a vědecko výzkumnou činnost. Ve svém výzkumu a odborné práci se soustřeďuje na prevenci zubního kazu u dětí, ošetření dočasného chrupu a péči o dětské pacienty s chronickými systémovými chorobami.

Téměř 20 let se podílí na pregraduální výuce studentů zubního lékařství a postgraduálním vzdělávání zubních lékařů v oboru dětské zubní lékařství. Řadu měsíců působila na zahraničních pracovištích (ACTA, Amsterdam, Nizozemí a Dows institute for dental research, Iowa, USA).

 

Náplň kurzu

  •   Definice sedace, indikace, kontraindikace
  •   Přehled používaných farmak a jejich vlastnosti
  •   Právní aspekty sedace, dokumentace
  •   Vybavení ordinace, klinické kompetence
  •   Monitorování pacienta, zvládání komplikací
  •   Rozdíly v sedaci dětí a dospělých

 

Testování analgosedace

Jistě se shodneme, že je jen málo pacientů, kteří nemají hrůzu, strach nebo alespoň obavy ze stomatologického ošetření. A nemusí se zrovna jednat o komplikované zákroky. Většině stačí prostá nutnost pravidelné prohlídky, aby se dostavilo šimrání kolem žaludku, pocení rukou a další nepříjemné projevy, jejichž společným jmenovatelem je STRACH.
Co kdybyste svým pacientům mohli slíbit ošetření bez obav nebo ještě lépe - s pocitem lehkosti a mírné euforie? Nebude se i Vám pracovat lépe?

V průběhu celého kurzu paní Doc. MUDr. Romany Koberové Ivančakové, CSc. Vám bude k dispozici pro načerpání informací zástupce společnosti Linde Gas a.s., který Vás rád seznámí s inhalačním analgetikem ENTONOX®, jež je určeno pro každou stomatologickou praxi k potlačení strachu senzitivních pacientů včetně dětí a úlevě od krátkodobé bolesti při zákroku. Budete mít také jedinečnou příležitost otestovat účinky "rajského plynu" sami na sobě a sledovat reakce svých kolegů.

 

Program

13:00 – 13:30    Prezence účastníků
13:30 – 15:00   Přednáška část I.
15:00 – 15:30    Přestávka
15:30 - 18:30   Přednáška část II.
18:30 - 19:00    Závěr - diskuse 

 

Kdy a kde

Praha 8, Hotel Trója, Trojská 1/2232
pátek 9. října 2020

13:00 - 18:30 hod.

Ceny

Lékař
2 990 Kč (VIP 2 540 Kč*)
nebo 117 € (VIP 99 €*)

Jste student nebo absolvent s maximálně roční praxí? Zúčastněte se kurzu za zvýhodněnou cenu s 25% slevou z běžné ceny kurzu.
Cena pro studenty a absolventy:  2 240 Kč (88 €)
Pozn.: K přihlášce je nutné přiložit kopii indexu nebo diplomu, aby mohla být sleva uplatněna.

Cena zahrnuje:

Účast na přednášce, 5 kreditů v rámci systému vzdělávání a občerstvení. 

 

Údaje pro platbu

Úhradu účastnického poplatku proveďte převodem na číslo účtu: 1040230016/2700.
V případě platby v € použijte účet: IBAN SK06 1111 0000 0010 6373 1008.
Jako variabilní symbol uveďte Vaše IČ, specifický symbol: 91020.
Daňový doklad obdržíte na místě.

Přihlásit se můžete pomocí přihlašovacího formuláře níže.
Přihláška je potvrzená a zaevidovaná až po uhrazení účastnického poplatku na účet.

* Nárok na VIP slevu 15% zjistíte z Vašich faktur nebo Vám ji na dotaz potvrdí paní Kočendová na tel.:+420 576 771 407, e-mail: kocendova@hufa.cz.

Závazná přihláška

+ Přidat další osobu
Obchodní zástupce
Poznámka

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování a zobrazení komentáře společností HUFA a.s. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování. Více informací v zásadách zpracování osobních údajů.