Anxiózní pacient, sedace v zubním lékařství

Tato poutavá přednáška Vás vtáhne do problematiky sedace v běžné stomatologické praxi. Paní docentka Vás přehledně seznámí s používanými farmaky a jejich vlastnostmi. Důležitou částí bude bude také monitoring pacienta a zvládnutí možných komplikací. Probere také rozdíly v sedaci dětských a dospělých pacientů. Neopomene ani právní aspekty sedace a nutnou dokumentaci, která se k ní váže a spoustu dalších nezbytných informací a praktických tipů. Navíc v průběhu kurzu budete mít možnost otestovat analgosedaci pomocí "rajského plynu" ENTONOX®.

 

Přednášející

Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1988). Je držitelkou atestace v oboru stomatologie (1991), dětské stomatologie (1996) a klinického zubní lékařství (2013) a docentkou stomatologie (2011) na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Vede dětské oddělení Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1992); při stejné instituci je také zástupkyní přednosty kliniky pro vzdělávání a vědecko výzkumnou činnost. Ve svém výzkumu a odborné práci se soustřeďuje na prevenci zubního kazu u dětí, ošetření dočasného chrupu a péči o dětské pacienty s chronickými systémovými chorobami.

Téměř 20 let se podílí na pregraduální výuce studentů zubního lékařství a postgraduálním vzdělávání zubních lékařů v oboru dětské zubní lékařství. Řadu měsíců působila na zahraničních pracovištích (ACTA, Amsterdam, Nizozemí a Dows institute for dental research, Iowa, USA).

 

Náplň kurzu

  •   Definice sedace, indikace, kontraindikace
  •   Přehled používaných farmak a jejich vlastnosti
  •   Právní aspekty sedace, dokumentace
  •   Vybavení ordinace, klinické kompetence
  •   Monitorování pacienta, zvládání komplikací
  •   Rozdíly v sedaci dětí a dospělých

 

Testování analgosedace

Jistě se shodneme, že je jen málo pacientů, kteří nemají hrůzu, strach nebo alespoň obavy ze stomatologického ošetření. A nemusí se zrovna jednat o komplikované zákroky. Většině stačí prostá nutnost pravidelné prohlídky, aby se dostavilo šimrání kolem žaludku, pocení rukou a další nepříjemné projevy, jejichž společným jmenovatelem je STRACH.
Co kdybyste svým pacientům mohli slíbit ošetření bez obav nebo ještě lépe - s pocitem lehkosti a mírné euforie? Nebude se i Vám pracovat lépe?

V průběhu celého kurzu paní Doc. MUDr. Romany Koberové Ivančakové, CSc. Vám bude k dispozici pro načerpání informací zástupce společnosti Linde Gas a.s., který Vás rád seznámí s inhalačním analgetikem ENTONOX®, jež je určeno pro každou stomatologickou praxi k potlačení strachu senzitivních pacientů včetně dětí a úlevě od krátkodobé bolesti při zákroku. Budete mít také jedinečnou příležitost otestovat účinky "rajského plynu" sami na sobě a sledovat reakce svých kolegů.

 

Program

13:00 – 13:30    Prezence účastníků
13:30 – 15:00   Přednáška část I.
15:00 – 15:30    Přestávka
15:30 - 18:30   Přednáška část II.
18:30 - 19:00    Závěr - diskuse  

 

Kdy a kde

České Budějovice, SPORT HOTEL, Jiráskovo nábřeží 2802/23a 
28. května 2021
13:00 - 18:30 hod.

Ceny

Lékař
2 990 Kč (VIP 2 540 Kč*)
nebo 115 € (VIP 98 €*)

Jste student nebo absolvent s maximálně roční praxí? Zúčastněte se kurzu za zvýhodněnou cenu s 25% slevou z běžné ceny kurzu.
Cena pro studenty a absolventy:  2 240 Kč (88 €)
Pozn.: K přihlášce je nutné přiložit kopii indexu nebo diplomu, aby mohla být sleva uplatněna.

Cena zahrnuje:

Účast na přednášce, 5 kreditů v rámci systému vzdělávání a občerstvení. 

 

Údaje pro platbu

Úhradu účastnického poplatku proveďte převodem na číslo účtu: 1040230016/2700.
V případě platby v € použijte účet: IBAN SK06 1111 0000 0010 6373 1008.
Jako variabilní symbol uveďte Vaše IČ, specifický symbol: 280521.
Daňový doklad obdržíte na místě.

Přihlásit se můžete pomocí přihlašovacího formuláře níže.
Přihláška je potvrzená a zaevidovaná až po uhrazení účastnického poplatku na účet.

* Nárok na VIP slevu 15% zjistíte z Vašich faktur nebo Vám ji na dotaz potvrdí paní Kočendová na tel.:+420 576 771 407, e-mail: kocendova@hufa.cz.

Závazná přihláška

+ Přidat další osobu
Obchodní zástupce
Poznámka

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování a zobrazení komentáře společností HUFA a.s. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování. Více informací v zásadách zpracování osobních údajů.