"Velmi dobře promyšlené": Recenze nového systému sekčních matric

"Velmi dobře promyšlené"

Recenze nového oddílového maticového systému

 

Kazuistika Dr. Sasana Haruna-Mahdaviho
Poprvé publikováno: ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis [německý obchodní časopis pro zubní lékaře] 10/22, str. 92-95, OEMUS MEDIA AG, Lipsko

Dr. Sasan Harun-Mahdavi je majitelem ordinace pro ústní a čelistní stomatologii "Zahnärzte im Lehel" v Mnichově v Německu. Součástí jeho široké nabídky ošetření jsou pochopitelně i výplně. Ve své praxi on a jeho tým přikládají velký význam estetickým výplním. Na základě svých zkušeností Dr. Harun-Mahdavi informuje o tom, jaký význam pro něj mají matricové systémy.


Umístění výplní se za posledních 25 let mé klinické kariéry značně vyvinulo, pokud jde o kvalitu, estetiku a používané metody ošetření a materiály. Například umísťování stříbrných amalgámových výplní jsem se učil ještě na univerzitě. Zpočátku se výplně z kompozitních materiálů omezovaly na sanaci kazů v předních zubech a teprve na konci mého studia se začalo prakticky i teoreticky vyučovat umísťování "bílých" výplní v zadní oblasti zubů. V té době se ještě často diskutovalo o výhodách a nevýhodách použití konvenčních kovových matric nebo transparentních plastových matric, které byly v té době novinkou. Mezitím se v praxi při zhotovení výplně pomocí světlem polymerujících materiálů prosadilo pokračující používání kovových matric díky prokázaným výhodám, jako jsou reflexní efekty, rozměrová stabilita atd. Co se však nadále pozitivně vyvíjelo, jsou různé matricové systémy. Na stomatologickém trhu zjevně získávají sekční matricové systémy převahu nad ostatními.


Před: Kariézní molár po preparaci s použitím kofferdamu a sekčního matricového systému Halo,
který se skládá z kroužků Halo (které se dají řadit za sebe), matricových pásků Halo a klínků Halo.


Během: Molár po umístění výplňového materiálu.
Systém sekčních matric Halo™ umožňuje vytvářet důsledně těsné,
anatomicky správné proximální kontakty.

Proč sekční matricové systémy?

Zřejmými výhodami jsou pro mě: lepší adaptace na okrajích kavity, lepší tvarování proximálního kontaktu a okluzních ploch. Za zmínku stojí také ergonomičtější manipulace pro lékaře, vyšší komfort ošetření pro pacienty, protože se zkracuje doba potřebná k finální úpravě a leštění, a také vyšší hygienický standard. Na obrázcích je jasně vidět, jak lze jednotlivé součásti systému sekčních matric Halo™ intuitivně používat a integrovat do procesu ošetření: počínaje matricovými pásky Halo z nerezové oceli, které jsou k dispozici v pěti různých velikostech (3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5. mm, vždy ve variantě Original, Firm nebo Firm s teflonovým™ povrchem), přes ergonomické plastové klínky Halo a dodávané ve třech barevně odlišených velikostech, až po kroužky Halo z nitinolu. Vhodné uspořádání umožňuje i v distální oblasti ergonomicky dobře přístupné nasazení příslušných matricových kroužků při ošetřování molárů.

     
Po: Při použití nového uživatelsky přívětivého systému sekčních matric Halo™
jsou kompozitní výplně estetické, konzistentní a anatomicky tvarované v kratším čase.

Mimořádně užitečným doplňkem jsou pinzety a kleště Halo dodávané v sadě sekčního matricového systému, které zjednodušují nasazování i odstraňování kroužků Halo a matricových pásků. Odpadá tak nepohodlné a často nepříjemné "kývání sem a tam" za účelem uvolnění matrice, které bylo běžné v dřívějších dobách. 


Pinzeta a kleště Halo™

Závěr

Systém sekčních matric Halo je velmi dobře promyšlený, ergonomický a pohodlný jak pro pacienta, tak pro lékaře. V kombinaci s polymerační lampou VALO™ máme s mým týmem pocit, že tento systém výrazně zlepšuje zhotovování kompozitních výplní.

Pacienti rovněž zaznamenali zlepšení kvality, zejména těsnější proximální kontakt, což je aspekt, který opakovaně vedl k problémům, zejména v případě velkých kavit. To znamenalo, že jsme často museli kontaktní body během téhož sezení buď předělávat, nebo se k nám pacienti později vraceli a stěžovali si na problémy, které nedostatečně anatomické proximální kontakty způsobují. Nyní se nám podařilo obě problémové oblasti omezit na minimum a ke spokojenosti pacientů i mého týmu.

Sada sekčních matric Halo™ obsahuje kompletní systém Halo s kroužky,
matricovými pásky, klíny a praktickým karuselovým dávkovačem.

Další informace naleznete zde >>

 

O autorovi

"Zahnärzte im Lehel" - ordinace pro ústní a čelistní stomatologii
Mnichov, Německo

Dr. Sasan Harun-Mahdavi je majitelem ordinace pro orální a maxilofaciální zuby v Mnichově. 

 

Dr. Sasan Harun-Mahdavi