Jak může medicínské a kosmetické bělení zubů změnit život

Kazuistika zubní lékařky Dr. Clarissy Jänig

Anamnéza:

Třicetiletá pacientka přišla do naší ordinace a potřebovala urgentní stomatologické ošetření. Trápil ji odbarvený střední řezák, kvůli kterému se styděla usmát se. Vysvětlila nám své starosti a zeptala se, jak bychom jí mohli pomoci zlepšit její situaci. Vysvětlila jsem jí různé možnosti léčby, od protetického řešení až po konzervativnější přístup zahrnující vnitřní bělení endodonticky ošetřeného levého horního středního řezáku.

Pro zajištění homogenního vzhledu jsem také navrhla kompletní kosmetické bělení horního a dolního zubního oblouku. Vysvětlila jsem, že prvním krokem léčby bude vybělení zubů tak, aby výplně, které budou umístěny později, odpovídaly novému odstínu zubů. Následně jsem navrhla výměnu stávajících nedostatečných výplní a ošetření případných kazivých lézí.

Mezi první konzultací a plánovanou návštěvou pro zahájení bělení zubů pacientka zjistila, že je těhotná. Vzhledem k tomu, že těhotenství a kojení je absolutní kontraindikací pro bělení zubů, musel se začátek jejího ošetření odložit.

Ještě v době, kdy pacientka kojila, došlo k prasknutí staré výplně řezáku a hnědý kaz mezi zuby se stal jasně viditelným. To vedlo k tomu, že se pacientka rozhodla přestat kojit a okamžitě zahájit léčbu.


Situace po těhotenství, odhalující různé kazivé léze a sekundární kaz ve frontální oblasti. Zub 21 vykazuje šedé zabarvení způsobené výplní kořenového kanálku.

 

Protokol ošetření

Předpokladem úspěšného vybělení endodonticky ošetřeného zubu je absence klinické nebo radiografická insuficience. Pro ověření vhodnosti tohoto zubu pro vnitřní bělení jsem provedla intraorální vyšetření, perkusní test a rentgenový snímek. Rentgenový snímek nyní neprokázal žádné abnormality, takže jsme se mohli pustit do ošetření.

Ošetření jsem zahájila vytvořením přístupové dutiny, odstraněním staré palatinální výplně, abych odhalila stávající kořenovou výplň. Pomocí Gatesova vrtáku byla odstraněna koronární třetina kořenové výplně, a to 2-3 mm pod linií dásně. Poté byla aplikována 2 mm silná vrstva skloionomerního materiálu jako cervikální zátka. Po zatuhnutí skloionomerní zátky byl do dutiny aplikován bělicí gel Opalescence™ Endo.


Výplň kořenového kanálku po otevření zubu starým trepanačním otvorem a odstranění koronální třetiny výplně kořenového kanálku.


OpalescenceAplikace bělicího gelu Opalescence Endo 35% do zubu.

Aby se materiál udržel na místě a zajistila se jeho účinnost v zubu, byl aplikovaný gel s peroxidem vodíku překryt pěnovou houbičkou a poté utěsněn dočasným cementem.


Dočasné uzavření dutiny dočasným cementem.

Po ošetření jsem pacientce doporučila, aby pečlivě sledovala barvu ošetřeného zubu.

Vždy se vyhýbám bělení endonticky ošetřených zubů v pátek, protože reakce na ošetření se může značně lišit. Kýžený výsledek může být dosažen za méně než 24 hod. Následuje-li další bělení okolních zubů, pak není možné odstranit bělící gel dříve, než zub výrazně zesvětlá oproti sousedním zubům.

V tomto případě mě pacientka následující den informovala, že ošetřený zub odpovídá odstínu sousedních zubů. Rozhodla jsem se ponechat bělící gel na místě dalších 48 hodin, aby ošetřený zub vypadal o něco světlejší než ostatní přední zuby.

Po 72 hodinách bylo bělení Opalescence Endo ze zubu odstraněno. Zub byl poté provizorně uzavřen, aby bylo možné opravit výplň odpovídající novému odstínu zubu.


EndoSituace po bělení endodonticky ošetřeného zubu bělením Opalescence Endo. Zub se zdá být jen o něco světlejší, protože stará výplň a zubní kaz stále působí na zbarvení zubu.

K vybělení celého horního a dolního oblouku jsem použila vyrobené individuální nosiče s malými vestibulárními rezervoáry. Pacientce jsem poradila, jak do těchto prostor aplikovat bělící gel Opalescence™ PF 10% a nosit je šest až osm po sobě jdoucích nocí. Karbamidperoxidový gel o koncentraci 10 % oxiduje barevné molekuly v pacientových zubech a vede k vynikajícímu výsledku: barvě zubů A1.


Individuální bělící nosiče s malými rezervoáry vyrobené na zakázku pro pacienty. Pacientka nosila tyto nosiče po dobu šesti nocí a používala bělící gel Opalescence PF 10%.


Bělení zubů horní a dolní čelisti pomocí individuálních nosičů a karbamidperoxidového gelu Opalescence PF 10%.

Po dosažení odstínu zubu A1 se zubní oblouk stále jeví jako nepravidelně zbarvený, esteticky nepříjemný. Staré odbarvené okraje výplní (prvotní a sekundární kaz) nebyly ošetřením bělením zubů ovlivněny. V důsledku čehož bylo nutné další ošetření zhotovením nových výplní.


Situace po aplikaci bělícího gelu Opalescence Endo na zub 21 a vybělení horního a dolního oblouku - ale před výměnou výplní a konzervativním ošetřením.

Obnovení výplní je vhodné zahájit po uplynutí alespoň dvou týdnů od bělení zubů. Tím je zajištěno, že adheze nebude inhibována kyslíkem uvolňovaným během bělení zubů.


Počátek výměny starých výplní.

Nakonec byly pacientce vyměněny nedostatečné výplně a opraveny kazivé léze, což jí vykouzlilo zářivý úsměv na tváři. Později nám nadšeně hlásila, že se nyní opět odvažuje smát a ukazovat své zuby - přímý důsledek tohoto ošetření. Výsledky tohoto úspěšného ošetření bělením zubů zaznamenali a komentovali různí kolegové a příbuzní. Pacientka je velmi šťastná, že má nový zářivý úsměv.


Zářivý úsměv pacientky na konci ošetření.

 

O autorce:

Dr. Clarissa Jänig, Německo


 

Dr. Clarissa Jänig