Přinášíme Vám překlad dvou článků na téma využití teflonových pásek v každodenní stomatologii. Oba články byly na pokračování publikovány skupinou lékařů ze StyleItaliano na webu styleitaliano.org. Články si můžete přečíst buď v angličtině kliknutím na obrázek níže. Nebo pod obrázkem najdete překlad do češtiny.

Teflon (polytetrafluorethylen - PTFE) je polymer tetrafluorethylenu; je to plastový nepřilnavý materiál odolný vůči vysokým teplotám. Teflon je do značné míry používán v několika oborech průmyslu, od leteckého a počítačového použití po pánve na vaření.

Vlastnosti

  •   Velmi nízký koeficient tření (třetí nejnižší ze všech známých pevných materiálů).
       Díky tomu má vysokou hladkost povrchu.
  •   Chemicky inertní - nereaguje na chemické látky změnou své struktury a vlastností.
  •   Nerozpustný ve vodě a v organických rozpouštědlech.
  •   Nepřilnavý.
  •   Odolný vůči vysokým teplotám (autoklávovatelný).
  •   Vynikající dielektrické vlastnosti.

Aplikace

  •  Díky svým vynikajícím dielektrickým vlastnostem a vysoké teplotě tání je teflon nejlepším materiálem pro izolaci
      vysoce výkonných kabelů v leteckém a počítačovém inženýrství.
  •  Jednou z nejvíce využívaných vlastností je velmi nízké tření. Toho se využívá tam, kde je potřeba vysoká plynulost
      provozu (ozubená kola, ložiska, motory atd.).
  •  V chemickém průmyslu je vynikajícm izolátorem díky své odolnosti vůči kyselinám.
  •  Je široce používán jako nepřilnavý povrch hrnců a pánví na vaření.
  •  K utěsnění trubek se používá běžná instalatérská teflonová páska.
  •  Gore-tex se vyrábí z teflonu.
A existuje samozřejmě mnoho dalších oborů, ve kterých se teflon používá, včetně zubního lékařství.

Kromě nevstřebatelného chirurgického šití z PTFE v současné době nalézáme klasickou instalatérskou teflonovou pásku i v zubní ordinaci. Je nelepivá, tvarovatelná, lze ji natáhnout a přizpůsobit povrchům, je chemicky inertní a je vážně levná. Pokud je to nutné, může být také snadno autoklávována při 121 °C.

Někdy se ve stomatologii teflon nesprávně používá k izolaci operačního pole namísto kofferdamu; to není jeho správné použití! Teflonová páska může někdy pomoci zlepšit izolaci, ale nemůže kofferdam zcela nahradit. Správná izolace operačního pole je nezbytnou podmínkou pro všechny adhezivní postupy a pro endodoncii; kofferdam je jediným nástrojem, který může zaručit správnou a stabilní izolaci.
Najdeme několik teflonových pásek, například 0,076 mm - 0,1 mm - 0,2 mm. Pravděpodobně nejvšestrannější pro stomatologii je 0,2 mm.

Záchovná stomatologie

Teflon je velmi užitečný v adhezivních postupech, ihned poté, kdy aplikujete kofferdam. Díky odolnosti vůči kyselinám může být aplikován na sousední zuby, aby byly chráněny před působením leptadla (obr. 1). Je také užitečné zabránit styku sousedních zubů s bondem a přebytky pryskyřice, usnadňíme si tak dokončování. To platí pro přímé i nepřímé výplně (obr. 2), ve frontálním i distálním úseku (obr. 3).

Efektivní a rychlá aplikaci se snadno naučíte. Páska musí být správně přizpůsobena anatomii zubu a musí být umístěna také v mezizubním prostoru. Můžete ji také stabilizovat pomocí běžného matricového kroužku, aby se předešlo náhodnému pohybu během klinických procedur (obr. 4).

Dalším způsobem, jak stabilizovat pásku, je přikrýt ji tenkou vrstvou bondu a ten poté polymerovat. Teflon není kompatibilní s adhezivy, ale vytvrzená pryskyřice zpevní povrch.

Izolace sousedních zubů teflonem se ukázala jako velmi užitečná při fixaci nepřímých náhrad. Pomáhá kontrolovat a snadno odstranit přebytek fixačního cementu. Pokud natáhneme teflonovou pásku, můžeme snížit její tloušťku, takže je tenčí než jakákoli matrice. Je však důležité znovu vyzkoušet náhradu před cementování, abyste se ujistili, že po umístění teflonu správně sedí.

Další aplikace v záchovné stomatologii zahrnují přímo zhotovované distální výplně: technika centripetální dostavby spočívá v transformaci třídy II na třídu I, dostavbu interproximální stěny a modelaci okluzní části dutiny. K provedení prvního kroku můžeme umístit sekční matrici a stabilizovat ji pomocí klínku. Poté se umístí kroužek pro přizpůsobení matrice zubu. Kroužek není vždy schopen adekvátně přitlačit matrici proti zubu a vytvořit takovou mezeru, která nezpůsobí převis, což znepříjemňuje dokončovací postup. Často se to děje u špičky klínku (obr. 5). Teflon v těchto případech lze snadno zhutnit v mezeře mezi klínkem a matricí a natlačit jej směrem k zubu mezi klínkem a samotným zubem; díky tomu matrice lépe padne a zvýší se přesnost výplně (obr. 6 a 7) s  úsporou času během dokončování.

Někdy se stává, že mezizubní prostor je velmi úzký, takže klínek nemůže zcela projít mezi zuby; v tomto případě můžeme zatlačit teflonovou pásku na opačnou stranu, tam, kam špička klínku nedosáhne, abychom lépe usadili matrici (obr. 8).

Při tvorbě výplně I. třídy s neporušenou okluzní anatomií můžeme udělat mini otisk okluzního povrchu pomocí tekutého kofferdamu: stačí umístit pásku na zub před preparací kavity, uhladit mikrobrush kartáčkem, aplikovat tekutý kofferdam a zpolymerovat. Po izolaci, preparaci kavity a adhezni technice můžeme vrstvit kompozit. Poslední okluzní vrstvu nezpolymerujeme, překryjeme ji teflonovou páskou (ta působí jako izolátor) a poté se na teflon otiskne mini razítko, které jsme vytvořili tekutým kofferdamem. Jemným trvalým tlakem se okluzní anatomie snadno obtiskne na nevytvrzenou pryskyřici. Kompozit poté zpolymerujeme a nakonec odstraníme teflon, jde to snadno (obr. 9).

Obrázek 1
Teflon umístěný na sousedním zubu. Chrání jej před leptadlem.
Obrázek 2
I během cementování fazet je teflon velmi užitečný při ochraně sousedních zubů.

Obrázek 3
Další příklady teflonu použitého k zamezení náhodného naleptání zubů.

Obrázek 4
Matricový kroužek je perfektní pro stabilizaci teflonové pásky v distálním úseku
Obrázek 5
Obrázek vysvětlující použití teflonu mezi klínem a matricí.
Obrázek 6
Tlačení teflonu pomáhá přizpůsobit matrici při výplních druhé třídy.
Obrázek 7
Obrázek 8
Když klínek nemůže úplně projít mezi zuby, teflon může optimalizovat přizpůsobení matrice.
Obrázek 9
Teflon je perfektní pro izolaci nevytvrzeného kompozitu a pro snadné vytvoření okluzní anatomie.

ZÁVĚR z I. části

Teflon je levný, snadno dostupný produkt; nemá datum expirace a je velmi univerzální. V tomto článku byly uvedeny některé z mnoha aplikací.  Zjednodušte si své klinické postupy, fotodokumentaci a běžnou každodenní praxi.

------------

II. část

Zde je představena druhá část našeho malého teflonového čísla. V předchozím článku jsme zdůraznili možnosti, které nám tento neuvěřitelný nástroj může poskytnout pro jednodušší a rychlejší pracovní postup v naší každodenní praxi. Zatímco první část se zaměřila na jeho použití v záchovné stomatologii, nyní chceme ukázat některé další situace, ve kterých považujeme teflon za nezbytný.

Smínací a fixní protetika

Teflon může být použit u dočasných náhrad k izolaci jednotlivých členů můstku (obr. 1) při cementačních postupech, čímž se snižují přebytky materiálu. Je také velmi užitečné zaplnit podsekřiviny staré a nestabilní fixní náhrady při otiskování (obr. 2). U hybridních náhrad je teflon vynikající k izolaci přístupových otvorů; jen vytvořte teflonový oplet, který stočíte prsty (obr. 3), vložte jej do díry, odřízněte přebytek a zatlačte:
  •  u cementových protéz přes abatment
  •  u šroubových protéz asi 1,5 mm od okluzního povrchu (obr. 4) a poté zakryjte přístup preferovaným materiálem.

Opákní barva teflonu pomáhá skrývat šedý odstín kovu (obr. 5). Tento materiál, inertní a nerozpustný, je extrémně stabilní a mnohem čistší než tradiční bavlněná peleta, která s sebou často nese zápach.

Endodoncie

Teflon může užitečně vytvářet také dočasnou výplň, pokud není možné endodonticky ošetřený zub okamžitě finálně zaplnit. Máme na to dva způsoby:

1. Na gutaperča naneste samoleptací bond a kapku flow kompozitu, poté kavitu vyplňte teflonovou páskou a uzavřete dočasným výplňovým materiálem (obr. 6A).

2. Vyplňte dutinu teflonem a poté naneste adhezivum a flow kompozit k utěsnění kavity (obr. 7B). Pokud při odstraňování dočasné výplně používáme bavlněné válečky, obvykle se namotají na frézku, se kterou pracujete, s Teflonem se tak nestane.

Obrázek 1
Teflon lze použít k izolaci členů můsku během úprav provizorií nebo při cementování.
Obrázek 2
Teflon může být zhutněn pro vyplnění podsekřivých míst nevyhovující náhrady, aby se zabránilo jejímu náhodnému sejmutí během otiskování. 
Obrázek 3
Teflon je zkroucený a připravený k vložení do přístupové dutiny.
Obrázek 4
Použití smotaného teflonového pásku.
Obrázek 5
Finální uzavření přístupové dutiny kompozitní pryskyřicí.
Obrázek 6
Dva způsoby použití teflonu k vytvoření dočasné výplně endodonticky ošetřených zubů.

Obrázek 7
Při otiskování, bezprostředně po extrakci zubu, je užitečné chránit ránu a šití.

ZÁVĚR

Jak již bylo řečeno, díky své univerzálnosti je teflon jednou z nejlepších a nejekonomičtějších pomůckou, která vám může usnadnit vaši každodenní praxi. Jeho vlastnosti a výhody opakovaně využijete v různých oblastech stomatologie.

 

Teflonovou pásku si můžete objednat u svého obchodního zástupce nebo ZDE >>