Jak se vyhnout bílé lince okolo okrajů vašich výplní

Stává se Vám, že máte kompozitní výplň ohraničenou bílou linkou v oblasti, kdy se setkává se zubní tkání? Často vypadá pryskyřice výborně v okamžiku po prvotním nanesení, ale pak se po dokončení objeví bílá linka...

Co je to ta bílá linka? 

Většinou je to směs narušené skloviny a narušeného kompozitu. Tyto bíle linky jsou často výsledkem prasklin ve sklovině, které zachytí debrit vznikající při leštění v oblasti okraje. Protože sklovina má velmi nízkou pevnost v tahu, tyto fraktury skloviny mohou být výsledkem několika faktorů:

1.    teplo vzniklé při leštění
2.    polymerační smrštivost kompozitu nebo adheziva 
3.    preparace vrtáčky

A také jelikož kompozit je na okrajích výplně v tenčí vrstvě, může snadněji prasknout díky působení okluzních sil. Bílá linka časem nakonec zhnědne a podpoří vznik kazu. 

Jedním způsobem, jak zabránit tomuto jevu, je zaplnění mikrospáry neplněným penetračním pečetidlem. Pečetidlo dodá výplni dlouhou životnost a také zredukuje mikroprůsak a citlivost.


Snímek z mikroskopu ukazuje, že adhezivum zůstalo vázano ke sklovinnému rozhraní, ale sklovina praskla za bondovaným místem. Sklovina má velmi nízkou pevnost v tahu, takže polymerační smrštění může někdy vést ke vzniku prasklin ve sklovině. 
 

Mikrospára zaplněna  PermasealemTM  - penetračním pečetidlem na kompozit 
 

Pečetidlo kompozitních výplní PermaSeal – penetrovalo do mikrospáry mezi sklovinu a kompozit a úplně ji utěsnilo.


Obvykle se ochraně pečetidlem nevěří, protože se pečetidlo časem opotřebí.  Pečetidlo opravdu časem z bukálního povrchu zmizí díky abrazi zubním kartáčkem, žvýkáním, jinou činností. Avšak okrajová spára mezi zubem a výplní měří pouze 20 - 60 mikrometrů, což je méně než tloušťka lidského vlasu. Jestliže ji srovnáme s tloušťkou štětiny zubního kartáčku (200 až 300 mikronů), je jasné, že exponován je minimální povrch a tak je otěr v této oblasti nepravděpodobný. 

Pečetidlo PermaSeal

Postup krok za krokem:

Po vyleštění a přizpůsobení okluze leptejte 20 sekund celý povrch kompozitu, který chcete zapečetit a přiléhající povrchy zubní struktury. 35% kyselina fosforečná Ultra-Etch se snadno aplikuje díky své ideální viskozitě.

  •    Naleptejte, opláchněte a osušte.
  •    Vtírejte 5 sekund tenkou vrstvu pečetidla kompozitních výplní PermaSeal
        do povrchu kompozitu a přiléhající skloviny.
  •    Jemně ztenčete vzduchem.
  •    Polymerujte 20 sekund.
  •    Zkontrolujte okluzi.
 

naleptejte, opláchněte a osušte - naneste PermaSeal - ztenčete vzduchem - polymerujte - zkontrolujte okluzi

Poznámka: Jelikož leštění může otevřít mikrospáry, doporučujeme pečetit až po leštění.

>>  OBJEDNAT  <<


Podívejte se, jak používat PermaSeal

Jak si vede pečetidlo PermaSeal v porovnání s jinými pečetidly kompozitních výplní na trhu?

Hodně pečetidel se dodává v lahvičkách, které vedou k plýtvání materiálem během aplikace. Pečetidlo výplní PermaSeal nabízí jednoduchou, přesné a účinné nanesení ze stříkačky s kanylou Black Micro™ FX.  Potřebujete pouze 1-2 kapky na aplikaci! Některá pečetidla jiných značek jsou plněné pryskyřice. Plněná pryskyřice sice může mít vyšší pevnost, ale nepenetruje do kompozitu. Pečetidlo kompozitních výplní PermaSeal má ve srovnání s ostatními pečetidly na trhu nejnižší viskozitu a vynikající smáčivost. Teče jako voda, takže jakákoli mikrospára je zcela zapečetěna. 
 


Pečetidlo kompozitních výplní PermaSeal se nanáší pomocí kanyly Black Micro FX. To umožní přesné nanesení a vetření pečetidla do povrchu tak, aby penetrovalo do hloubky, a minimální ztráty materiálu.
Photo courtesy Dr. Martin Flores.

Před použitím pečetidla kompozitních výplní se nedoporučuje používat bond. Hodně bondů má nažloutlý odstín, který může změnit estetický vzhled výplně. Některé bondy mohou být rovněž naplněné.

Jsou nějaké další klinické aplikace pro pečetidlo kompozitů PermaSeal?

Pečetidlem PermaSeal dosáhnete skvělého výsledku jakékoliv kompozitní výplně: přímé, nepřímé, v distálním i ve frontálním úseku, a také u provizorní protetiky. Perfektně také funguje se šablonami pro přímé kompozitní výplně Uveneer™.

Pečetidlo kompozitů PermaSeal může být také použito pro konečnou povrchovou úpravu s vysokým leskem u pryskyřičné provizorní protetiky. Dobře se váže k provizorním výplním kompozitního typu a může být použit k revitalizaci starých kompozitních výplní. 

Další tip

Ujistěte se, že jste odstranili ze zubu a výplně všechny stopy po artikulačním papíru. Proč?
Poslední vrstva kompozitu nikdy nedosáhne plné tvrdosti, pokud je vystavena působení kyslíku.  Proto můžete výplň vrstvit; na povrchu je nezpolymerovaná vrstva. Tato nezpolymerovaná vrstva se může zabarvit a může rychle zmatnět. Mějte na paměti, že je po poslední polymeraci je obtížnější přidat novou vrstvu, takže to udělejte až na samotný závěr.

 

PermaSeal si můžete objednat ZDE >>