Úspěch dlahovacích pásek Ribbond vedl k uvedení dalších dlahovacích systémů na trh. I přesto, že mnoho výrobců se snažilo Ribbond napodobit, nikdo z nich se mu nedokáže vyrovnat.

Pracovní postupy:

1. díl seriálu: Dlahování zubů ZDE >>
2. díl seriálu: Zhotovení můstku ZDE >>
3. díl seriálu: Kompozitní výplně ZDE >>
4. díl seriálu: Endodontické ošetření ZDE >>
5. díl seriálu: Fixní ortodontický retainer & Řešení pro diastema ZDE >>
6. díl seriálu: Stabilizace po traumatech ZDE >>

Co je Ribbond?

Ribbond je vláknitá výztuž, která zabraňuje vzniku zlomenin ve všech dentálních kompozitech a akrylátech. Použití technologie Ribbond je derivátem stejného vláknitého kompozitního laminátu, který se používá k výrobě takových vysoce výkonných průmyslových aplikací, jako jsou konce letadel, lodní trupy a tenisové rakety.
 
Ribbond je vyroben ze stejných vysoce pevných polyetylénových vláken používaných pro výrobu neprůstřelných vest. To je tkané pomocí patentované křížové vazby, zámek-steh vazby. Pak je upraven pro vazbu pomocí plazmy studeného plynu.

Zveřejněné nezávislé studie (k dispozici na vyžádání) a uznávaní odborníci upřednostňují Ribbond před ostatními systémy. Nejznatelnějším důvodem je nepřekonaná přizpůsobivost Ribbond pásek.

>> OBJEDNAT  <<

 

Shlédněte video, které shrnuje důležité charakteristiky vlákenných dlahovacích pásek systému Ribbond

Konfigurace vlákna

Patentované leno vlákno splétané křížovým zámkovým stehem, zajišťují nepřekonatelnou přizpůsobivost bez kompromitování své směrové integrity a schopnosti podpory kompozit. Tento patentovaný zámkový steh zabraňuje shrnutí vláken v pryskyřici. Jednosměrné nebo tkané podpůrné systémy se při adaptaci rozestoupí a lze zde očekávat shrnutí a riziko prasknutí v pryskyřičné matrici, při stlačení náhrady.


Patentované Ribbond leno vlákno.
Nerozplétá se při zastřižení nebo roztažení při přizpůsobení.

 

Přizpůsobivost bez paměťového efektu

Pravděpodobně jako stabilita vlákna je nulový paměťový efekt podpůrného systému. Materiál, který se odchlipuje nevede pouze k přílišné objemnosti, ale také ohrožuje systém vrstvení. Ribbond je virtuálně bez paměťového efektu, což zajišťuje těsnou a přesnou adaptaci. V případě periodontického dlahování vlákna těsně přiléhají k povrchu zubu a vytváření tak laminovanou strukturu.


špičková přizpůsobivost - snadná adaptace - bez paměťového efektu

Vláknem podpořený kompozit je silný, jakmile je vlákno laminováno k zubu, ale náchylný ke koheznímu selhání pryskyřice, když vlákno není těsně přizpůsobeno zubům. Příkladem tohoto fenoménu laminátu je síla porcelánové fazety při těsném těsném spojení s zubem.
V případě můstků nebo jiných volně stojících konstrukcí mohou být vlákna navrstveny do laminátu tak, že se umístí do více vrstev.

 

Následující fotografie demonstrují, jak na rozdíl od volně tkaných vláken
si Ribbond zachovává rozměrovou stabilitu

klikněte na obrázek pro zvětšení

Ribbond leno vlákno
   
Jednosměrné skelné vlákno
   
Konkurenční splétané vlákno 
   
Chování dlahovacích vláken při odstřižení 
(Ribbond je úplně vlevo) 
Ribbond ve srovnání s jinými vlákny pro vyztužení

Nejvíce zřejmý rozdíl mezi Ribbond a jinými vláknovými výztužemi je ovladatelnost. Ribbond nemá prakticky žádnou paměť a netřepí se, když je při adaptován na zuby. Ostatní materiály se buď přizpůsobují, nebo mají příliš mnoho paměti a jsou obtížně použitelné. To znamená, že ostatní vláknové výztuže nemohou být vyrobeny jako efektivní laminátové struktury jako Ribbond. Hodnocení CRA jednoznačně uvádí, že důležitost snadného používání daleko převýší náklady a že Ribbond byl nejjednodušší materiál na aplikaci.

Zdokumentovaná historie úspěchu

Ribbond vede na poli publikovaných článků a studií. Ribbond dokazuje sérii úspěchů od roku 1992. V případě požadavku posledních článků nás prosím kontaktujte. Tyto jsou dostupné na vyžádání (v angličtině).


Biokompatibilita

Je-li Ribbond odstřižen rotačním nástrojem, výsledné částice a exponované vlákno není biokompatibilním rizikem pro pacienta.


Nekonečná životnost

Ribbond má nekonečnou životnost a nevyžaduje uložení v lednici, což maximalizuje efektivitu nákladů.


Ribbond vs. skelná vlákna

Někteří výrobci nabízejí systémy dlahovacích materiálů ze skelných vláken. Stejná vlákna, která jsou použita pro výrobu Ribbond se používají pro výrobu neprůstřelných vest a ochranných štítů pro vojenská letadla. Skelná vlákna nejsou používána pro podobné průmyslové uplatnění z obvyklých důvodů - protože jsou lámavá a nejsou odolná vůči prasknutí. 

 
Dozvědět se ještě víc (v angličtině) >>

>> OBJEDNAT  <<

 


Pracovní postup STABILIZACE PO TRAUMATECH

 

                                 1. Velmi jemně reponujte avuldovaný nebo luxovaný zub.

                                 2. Změřte potřebnou délku pásku Ribbondu pomocí dentální nitě. Ribbond by měl dosahovat až
                                     do vzdálenosti 3/4 meziodistální šířky sousedního zubu v úrovni interproximálních kontaktů.

                                 3. Vyjměte pinzetou Ribbond z ochranného plastového obalu. Ustřihněte Ribbond
                                     na délku šablony ze zubní nitě.

                                 4. Navlhčete Ribbond nenaplněným bondem nebo fisurálním pečetidlem. Přebytek odstraňte
                                     pomocí hladké gázy nebo suchého ubrousku. Nyní se Ribbondu můžete dotknout v rukavicích
                                     nebo čistýma rukama.

                                 5. Použijte voskovanou dentální nit k pokrytí interproximálních kontaktů traumatizovaného zubu a
                                     sousedních pilířů voskem. Tím se zabrání ulpívání kompozitu v bodech kontaktu.

                                 6. Očistěte a leptejte zuby na úrovni interproximálních kontaktů. Chcete-li maximalizovat snadné
                                     odstranění na konci léčby, leptejte pouze část povrchu potřebnou pro umístění Ribbondu.
                                     Naneste bond a vytvrďte. Pro zajištění semirigidity, nenanášejte bond do interproximální oblasti.

                                 7. Na zub naneste minimální množství naplněného kompozitu. Do bodů kontaktu
                                     nedávejte žádný kompozit. 

                                 8. Tlačte Ribbond skrz kompozit proti zubům. Udržujte Ribbond napnutý v interproximální oblasti,
                                     tzn. netlačte Ribbond do interproximálních kontaktů jako při periodontálním dlahování.
                                     Nedovolte, aby se kompozit při umístění Ribbondu dostal do interproximálního prostoru.
                                     Vytvrďte kompozit.

                                 9. Proveďte repozici traumatizovaného zubu a naneste kompozit. Repozici proveďte prstem a
                                     udržujte jej v poloze pro připevnění Ribbondu k traumatizovanému zubu a naneste kompozit.
                                     Přitiskněte Ribbond těsně k zubu a vytvrďte. Ujistěte se, že v interproximální oblasti
                                     nemáte žádný kompozit.


                                 10. Dokončená trauma dlaha. Hotová dlaha je estetická, tenká, hladká a nedráždí poškozený ret.

                                 11. Zkontrolujte okluzi, dokončete a vyleštěte. Odstraňte přebytečný kompozit a vyleštěte lešticí
                                        pastou. Ribbond není dobré leštit. Nestříhejte a neřežte skrze vlákna Ribbond.
                                        Hotová dlaha je tenká, pohodlná a estetická.


Pracovní postup pro FIXNÍ ORTODONTICKÝ RETAINER

                                 1. Standardním postupem připravte zuby pro bondování. Naneste tenkou vrstvu kompozitu 
                                     do úrovně  interproximálních kontaktů.

                                 2. Navlhčete připravený pásek Ribbond nenaplněným bondem  a odstraňte přebytečný materiál.
                                     Stejně jako ortodontický zámek musí být i Ribbond umístěn těsně přitlačen proti zubu.

                                 3. Přitlačte výztuž Ribbond prstem k zubům. Pomocí nástroje dotlačte až do interproximálních
                                     kontaktů. Pokračujte postupně po jednom zubu, dokud není umístěn celý pásek Ribbond.

                                 4. Narozdíl od použití ortodontického drátu je možné pásek umístit až do interproximálních
                                     kontaktů a po celé své ploše těsně připevnit na jednotlivé zuby. 

                                 5. Odstraňte přebytečný kompozit a polymerujte.

                                 6. Naneste zatékavý kompozit a opět polymerujte.

                                 7. Estetický a komfortní retainer Ribbond je hotov.

 

Pracovní postup pro DIASTEMA - UZAVŘENÍ

                                 1. Diamantovou frézkou vytvořte v zubech na úrovni interproximálních kontaktů žlábek a
                                     připravte zuby na bondování.

                                 2. Do připraveného žlábku vložte tenkou vrstvu kompozitu. Navlhčete Ribbond nenaplněným
                                     bondem a přitlačte Ribbond přes kompozit co nejvíce k povrchu zubu.

                                3. Aplikujte další vrstvu zatékavého kompozitu tak, aby byl Ribbond v jedné rovině s okolní
                                    strukturou zubů. Hotová dlaha je schována v kompozitu a nemá žádný objem.

 


Pracovní postup pro ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ

                                 1. Příprava kořenového kanálku. Odstranění infikované zubní dřeně. Rozšíření kořenového kanálku
                                     a jeho desinfekce.

                                 2. Vstříknutí duálně tuhnoucího středně plněného kompozitu do kořenového kanálku. Zvlhčení
                                     vlákna Ribbond nenaplněným kompozitem a vyztužení kořenového kanálku vláknem Ribbond. 

                                 3. Nanášení kompozitu na vyčnívající části vláknité výztuže Ribbond a vytvoření 
                                     kompozitní dostavby.

                                 4. Hotová korunka

Přehrajte si pracovní postupy také na videu:

               Pracovní postup demonstrovaný na modelu                          Pracovní postup na klinickém případu   

>> OBJEDNAT  <<

 


Pracovní postup pro KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ

Další detailně zpracovaný klinický případ na kompozitní výplně najdete ZDE >>

                                 1. Zub je připraven na adhesivní přípravu a je nanesen adhesivní systém. 

                                 2. Proximální stěna je vytvořena z kompozitu. Zatékavý kompozit se aplikuje na dno kavity a také
                                     na vnitřní stěny připraveného zubu. Kousky vláknité výztuže Ribbond jsou navlhčeny
                                     nenaplněným bondem a vloženy skrz zatékavý kompozit proti povrchům zubů tak, aby pokryly
                                     co nejvíce vnitřních povrchů zubů.

                                 3. Části vláknité výztuže Ribbond jsou polymerizovány a postupně se přidává kompozit.

                                 4. Aby se riziko fraktury zubu dále snížilo, umístí se kousek vláknité výztuže Ribbond přibližně
                                     1,5 mm pod vytvořenou okluzní plochu zubu.

                                 5. Okluzní plochy jsou vytvořeny z kompozitu.

 

Dvě zajímavá videa s problematikou kompozitních výplní pomocí Ribbond

TIP: Obě videa si můžete zvětšit pro prohlížení na celou obrazovku.

>> OBJEDNAT  <<

 


Pracovní postup pro ZHOTOVENÍ MŮSTKU

Kompletní pracovní postup najdete ZDE >>

                                 1.  Ustřižení dvou kusů pásků Ribbond a impregnace
                                 2.  Příprava na bondování a aplikace naplněného kompozitu
                                 3. - 5. Umístění delšího pásku Ribbond a polymerace

                                 6.  Aplikace kompozita do mezičlenové oblasti

                                 7. - 8. Umístění a připevnění kratšího pásku Ribbond

                                 9.  Vytvoření mezičlenu

                                 10. Připevnění na Ribbond konstrukci

Pracovní postup na videu

>> OBJEDNAT  <<


Pracovní postup při DLAHOVÁNÍ ZUBŮ

kompletní postup si můžete prohlédnout ZDE >>
 
ZDE Vám přinášíme zajímavý článek,

který byl publikován ve Stomateaumu č. 2/2019 na téma:
Periodontální dlahování s polyetylenovým páskem Ribbond THM (thin-high-modulus).


Pracovní postup na videu


>> OBJEDNAT  <<


 

Často kladené otázky

1)    Mohu se dotknout Ribbond? Ano, po namočení pryskyřicí. Než je namočen pryskyřicí, použijte k manipulaci s Ribbond kovové nástroje. Nevyžaduje se žádný speciální postup pro vytažení Ribbond vlákna z jeho obalu pomocí pinzety, následně rozstřihnutí a namočení pryskyřicí. Jakmile je namočený, můžete se dotýkat Ribbond pomocí prstů nebo latexových rukavic.
 
2)    Čím mám namočit Ribbond? Navlhčete Ribbond s neplněnou pojivovou pryskyřicí, která neobsahuje dentinový primer nebo kyselinové leptadlo. Tyto přidané chemické složky budou mít nepříznivý vliv na vytvrzenou pryskyřici, pokud nebudou důkladně odpařeny od vlhkého Ribbond. (Viz seznam kompozit - klikněte)

3)    Jak se polymeruje Ribbond? Stejně jako jakákoliv vláknitá výztužná struktura pryskyřice, jako je trup lodi nebo tenisová raketa, vlákna se nepolymerují, polymeruje se pouze pryskyřice. Pryskyřice je pojivová matrice, která drží vlákna v polohách, a vlákna poskytují pevnost a zastavují šíření trhlin.
 
4)    Jaké jsou tyto vlákna? Polyetylén s vysokou molekulovou hmotností. Stejné druhy vláken se používají pro výrobu neprůstřelných vest.
 
5)    Proč nemohu vystřihnout Ribbond s nůžkami, které už mám? Ribbondová vlákna jsou odolná proti oděru a tak lomově houževnatá, že jsou používána pro výrobu neprůstřelných vest. Při stříhání Ribbondu je důležité mít čistý řez, žádné "pižlání" není přípustné. Většina nůžek jednoduše nemůže stříhat Ribbond efektivně.
 
Výhodou vláken Ribbondových vláken je, že na rozdíl od křehkých skleněných vláken je extrémně nepravděpodobné, že se vlákna Ribbond během klinického použití rozbijí. Nevýhodou je, že materiál je obtížně řezatelný a většina nůžek jej nerozstřihne. 

Další otázky a zajímavé informace (v češtině) najdete ZDE >>

 

Ribbond-THM byl představen v květnu 2000. Oproti původnímu Ribbond Originál má poloviční tloušťku při stejných pevnostních vlastnostech. Vyrábí se s použitím vyšší koncentrace tenčích polyetylénových vláken s ultra vysokou molekulovou hmotností. Jeho tloušťka je 0,18 mm a nabízí se ve třech šířkách -  2 mm, 3 mm a 4 mm.


A pro ještě více informací můžete
kontaktovat naši produktovou specialistku:

Monika Lenochová,
mobil: +420 777 003 363
mail: lenochova@hufa.cz


Objednat si můžete ZDE:


Starter kit obsahuje:
3 × 22 cm vláken o šiřkách 2, 3 a 4 mm, Ribbond nůžky
a měkkou cínovou fólii pro měření v ústech (68 cm vyjde na cca. 20 dlah špičák-špičák).

Mini kit obsahuje: 1× 22 cm vlákna šíře 3 mm, Ribbond nůžky a měkkou cínovou fólii pro měření v ústech.
Refill kit obsahuje: 3x 22 cm vlákna v jedné šířce.


Ribbond