Světlem tuhnoucí, pryskyřicí modifkovaný liner na bázi křemičitanu vápenatého. Určený pro použití na přímé a nepřímé překrytí pulpy, jako ochranný liner pod kompozita, amalgámy, cementy a další výplňové materiály. Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomeru. Zajištuje znatelné uvolňování vápníku a jeho alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxy-apatitu, čímž vytváří tvrdý ochranný můstek již po 28 dnech.

Ideální také jako liner na dno každé hluboké kavity. Unikátní složení vede k uvolňování kalciových a hydroxidových iontů, které stimulují dentinové buňky k tvorbě nového dentinu.    
 
• vylepšená vazba na vlhký dentin a zapečetění v hlubokých kavitách
• nulová rozpustnost
• výrazné uvolňování vápníku
• alkalické pH
• tvorba hydroxy-apatitu a formace sekundárního dentinového můstku izolujícího pulpu
• dobrá radioopacita pro snadnou identifikaci na RTG snímcích
• rychlá a cílená aplikace tenkou kanylou

 

Vaše názory:

TheraCal LC je jeden z mých oblíbených materiálů v zachované stomatologii. Jedná se o pryskyřicí modifikovaný křemičitan vápenatý, ideální pro přímé i nepřímé překrytí pulpy a jako báze/liner. Dříve jsem v případech, kdy byla preparace blízko pulpy, používal CaOH a skloionomer jako liner pro urychlení léčby a snížení pooperační citlivosti. Zjistil jsem však, že použití TheraCal LC je snadnější a rychlejší než předchozí kombinace materiálů, protože je balen ve stříkačce, umožňující přímé umístění na zasaženou oblast. Je polymerován světlem, čímž můžu kontrolovat pracovní čas. Produkt je snadno použitelný a zajišťuje konzistentní a efektivní výsledky.
    
MUDr. Petr Veit
přednosta privátní stomatologické kliniky
Moravia Dent s.r.o., Otrokovice

 


Přehrajte si video použití TheraCal LC jako lineru v hluboké kavitě.


 *Prisma a Dycal jsou registrované ochranné známky Dentsply Caulk.


Pracovní postup na klinickém případu
 

1) Před umístěním
TheraCal LC je nutné
dosáhnout hemostáze.
2) TheraCal LC aplikujte
přímo na exponovanou
pulpu a polymerujte
jej světlem v 1 mm vstvách.
3) Leptejte, oplachujte
a plikujte bond.
4) Dokončete opravu zubu.

čtěte kliknutím na obrázek

Odborný článek publikovaný
v časopisu DentalCare 3-4/2012

listujte kliknutím na obrázek

Nejčastěji kladené
otázky a odpovědi

listujte kliknutím na obrázek

Návod k použití
v českém jazyce

Objednat si můžete ZDE:


TheraCal LC